تاثیر نوع کلام بر مهارت تکلم در زبان انگلیسی

تاثیر نوع کلام بر مهارت تکلم در زبان انگلیسی چکیده این مطالعه تلاشی بود در جهت بررسی تاثیر دو روش کلی و تحلیلی بر سنجش مهارت تکلم در زبان انگلیسی از یک سو و همین طور بررسی تاثیر چهار نوع کلام روایت، بحث ، توصیف، و توضیح بر عملکرد فراگیران زبان انگلیسی در ایران در…

اطلاعات بیشتر

تأثیر تدریس راهبردهای تقویت حافظه و میزان فراگیری لغات انگلیسی …

تأثیر تدریس راهبردهای تقویت حافظه و میزان فراگیری لغات انگلیسی در بین دانش‌آموزان ایرانی چکیده این تحقیق برای پاسخگویی به این سؤال که آیا آموزش در استفاده از راهبردهای تقویت حافظه میزان فراگیری لغات را دردانش آموزان دبیرستانی تحت تاثیر قرار میدهد انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از دانش آموزان پسر سال…

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل پیامهای الکترونیکی: دریچه ای نو به سوی نگارش تخصصی

تجزیه و تحلیل پیامهای الکترونیکی: دریچه ای نو به سوی نگارش تخصصی (بررسی نامه های مبادله شده بین متخصصین رشته آموزش زبان انگلیسی) چکیده چنین به نظر می رسد که قوانین نگارش یا به عبارتی زبان مورد استفاده در نگارش یام های الکترونیکی تا حدودی موثرتر و کارآمدتر از قوانین سایر گونه های نگارش تخصصی…

اطلاعات بیشتر

آگاهی و یادگیری زبان دوم

آگاهی و یادگیری زبان دوم چکیده این تحقیق سعی داشته است که یکی از تاثیرات تولید زبان را که توسط سوین (Swain)1993و۱۹۹۵و۱۹۹۸ مطرح شده را مورد مطالعه قرار دهد. به طور اخص فرایند تولید زبان تحت شرائط خاصی ممکن است فراگیران زبان دوم را بر آن دارد که ازبرخی از مشکلات زبانی خود اگاه شده…

اطلاعات بیشتر

تأثیر تقویت داده ها در فراگیری قواعد ساختاری زبان انگلیسی

تأثیر تقویت داده ها در فراگیری قواعد ساختاری زبان انگلیسی چکیده در زمینه فراگیری زبان دوم از دیدگاه روانشناختی، توجه در یادگیری نقش محوری دارد. اگر چه تحقیقات موجود بیانگر آنست که توجه به درون داد باعث درونی شدن زبان می شود، ولی در خصوص اینکه چه میزان توجه و چه شرایط یادگیری باعث تسهیل…

اطلاعات بیشتر

معانی مجازی اسامی حیوانات : تعبیر مفاهیم استعارات و تشبیهات در درک متون انگلیسی

معانی مجازی اسامی حیوانات : تعبیر مفاهیم استعارات و تشبیهات در درک متون انگلیسی چکیده معانی و مفاهیم مجازی به ویژه تشبیهات و استعارات از فرهنگ هر جامعه نشات می گیرند و همچون آئینه آن را بازمی تابانند . این صورتهای خیال باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، سنتها و در نهایت « طرز تفکر» آن…

اطلاعات بیشتر