بررسی درک جملات با کلمات پرسشی چندگانه (دوگانه) انگلیسی توسط انگلیسی و فارسی زبانان

بررسی درک جملات با کلمات پرسشی چندگانه (دوگانه) انگلیسی توسط انگلیسی و فارسی زبانان چکیده این مطالعه به بررسی دانش جملات با کلمات پرسشی چندگانه (دوگانه) انگلیسی زبانان و فارسی زبانانی که به فراگیری زبان انگلیسی مشغول اند می پردازد. بدیهی است که دستور زبان فارسی دامنه گسترده ای از اینگونه جملات پرسشی مانند ”کی…

اطلاعات بیشتر

خواندن متون اینترنتی: فصلی نوین در خواندن زبانهای خارجی

خواندن متون اینترنتی: فصلی نوین در خواندن زبانهای خارجی چکیده امروزه خواندن متون اینترنتی به عنوان یکی از موثرترین راههای دستیابی به اطلاعات جدید علمی مورد توجه دست اندرکاران امر آموزش زبان انگلیسی قرار گرفته است. چنین به نظر می رسد که در مقایسه با شیوه های سنتی خواندن به زبانهای خارجی، خواندن اینترنتی با…

اطلاعات بیشتر

خطاهای معنایی در نوشته های زبان آموزان ایرانی

خطاهای معنایی در نوشته های زبان آموزان ایرانی چکیده مهارت نوشتن در زبان دوم از دیرباز مورد توجه محققان و مدرسان زبان بوده است. نگاهی به تاریخچه تحقیق در این زمینه نشان می دهد که بیشتر این مطالعات در زمینه چگونگی فراگیری دستور زبان دوم و مشکلات زبان آموزان در این خصوص می باشد. مطالعات…

اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه بین هوش درون گرایی/ برون گرایی و تأثیر آن بر مهارت گفتاری در زبان خارجی

بررسی رابطه بین هوش درون گرایی/ برون گرایی و تأثیر آن بر مهارت گفتاری در زبان خارجی چکیده این تحقیق تلاشی بود در جهت بررسی رابطه بین هوش، درون گرایی/برون گرایی و تأثیر آن بر مهارت کلامی در زبان خارجی. هوش به عنوان توانایی کسب و بکاربردن دانش تعریف شده است (دیکشنری هریتیج ۱۹۹۱ ).…

اطلاعات بیشتر

نقش ضبط مکالمه دو نفری و گفتار تک نفری در روان صحبت کردن و

نقش ضبط مکالمه دو نفری و گفتار تک نفری در روان صحبت کردن و یا صحیح صحبت کردن زبان خارجی چکیده روانتر صحبت کردن و صحیحتر صحبت کردن همیشه مورد نظر زبان آموزان و زبان آموزگاران بوده است. زبان آموزان همیشه در روان و یا صحیح صحبت کردن زبان دوم و یا زبان خارجی مشکل…

اطلاعات بیشتر

ارتباط میان درک یک نوشته و دانش واژگان همنشین

ارتباط میان درک یک نوشته و دانش واژگان همنشین چکیده یکی از جنبه‌های اساسی در یادگیری واژگان که توجه زیادی را به خود معطوف داشته است ترکیب پذیری واژهای زبان است. بنابر تعریف سینکلر (۱۹۷۶) واژگان همنشین عبارتها و ساختارهای کلیشه‌ای غیر اصطلاحی است که در غالب ترکیبات متداول و تثبیت شده در زبان بکار…

اطلاعات بیشتر