تاثیر روش وظیفه محور زبان بر یادگیری ساختارهای نشانگر وجود در زبان انگلیسی

تاثیر روش وظیفه محور زبان بر یادگیری ساختارهای نشانگر وجود در زبان انگلیسی چکیده تحقیق حاضر تلاش نموده است موفقیت زبان آموزان فارسی زبان رادر یادگیری و کاربرد ساختارهای نشانگروجود(There is /are) در زبان انگلیسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . در این راستا از روش وظیفه محور زبان برای آموزش این ساختارها استفاده…

اطلاعات بیشتر

رمز گردانی در حین نگارش به زبان دوم

رمز گردانی در حین نگارش به زبان دوم چکیده رمز گردانی پدیده ای است که در اختیار افراد دو زبانه قرار دارد۰این ویژگیها نه تنها در صحبت کردن بلکه در حین نگارش به زبان دوم نیز رخ می دهد.بصورتی که فرد در حین نگارش به دلایلی به زبان مادری خود رجوع می کند. این تحقیق…

اطلاعات بیشتر

بررسی تاثیر دو شیوه نگارشی مستقیم نویسی و نوشتن ترجمه ای در نگارش زبان آموزان ایرانی

بررسی تاثیر دو شیوه نگارشی مستقیم نویسی و نوشتن ترجمه ای در نگارش زبان آموزان ایرانی چکیده در این تحقیق سعی بر آن بوده است که تاثیر دو نمونه راهکارهای مورد استفاده در مهارت نوشتن (مستقیم نوشتن و نوشتن ترجمه ای) بر روی زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور ۴۵نفر از دانش…

اطلاعات بیشتر

تضادهای همایی در ترجمه اصطلاحات انگلیسی- فارسی توسط فراگیران زبان دوم و سوم

تضادهای همایی در ترجمه اصطلاحات انگلیسی- فارسی توسط فراگیران زبان دوم و سوم چکیده تحقیق حاضر بر سه هدف عمده پایه ریزی شده است. اول آنکه محقق بنا بر آن داشت تا امکان وجود تضادهای همایی بعنوان یکی از منبع های اصلی خطاها در ترجمه اصطلاحات انگلیسی – فارسی توسط فراگیران زبان دوم و سوم…

اطلاعات بیشتر

فرسایش واژگان زبان دوم: بررسی الگوهای فراموش نشده پس از وقفه در آموزش

فرسایش واژگان زبان دوم: بررسی الگوهای فراموش نشده پس از وقفه در آموزش چکیده تحقیق حاضربه موضوع فرسایش زبان می پردازد . موضوعی که دو دهه از قدمت آن می گذرد و در اینجا به مطالعه فرسایش واژگان زبان دوم در محیط زبان اول یعنی محیط دبیرستان های ایران محدود شده است . مطالعه حاضر…

اطلاعات بیشتر

یادگیری لغت به صورت ضمنی از طریق خواندن داستان کوتاه برای تفریح و سرگرمی

یادگیری لغت به صورت ضمنی از طریق خواندن داستان کوتاه برای تفریح و سرگرمی چکیده در روند یاد گیری زبان دوم، واژگان از اهمیت بسزایی برخوردارند و فراگیران زبان خارجی گاهی فقط به دلیل ندانستن تعدادی از واژگان از فهم کل مطلب گفته یا نوشته شده عاجز می مانند.در راستای روشهای مطلوب یادگیری لغات، اگر…

اطلاعات بیشتر