بررسی تاثیر همراهی شنود با بافت تصویری برگسترش درک شنیداری درزبان آموزان ایرانی

بررسی تاثیر همراهی شنود با بافت تصویری برگسترش درک شنیداری درزبان آموزان ایرانی چکیده این پژوهش هدف بر آن داشت که به بررسی تاثیر روش دیداری بافتی شنود یا همراهی شنود با بافت تصویری بر روی درک شنیداری در بین فراگیران زبان انگلیسی در ایران بپردازد. روش دیداری بافتی شنود، تکنیک یا روش پیشنهادی در…

اطلاعات بیشتر

محدودخوانی با تأکید بر افعال کمکی مجهول: پذیرش ساختار زبانی و درک مطلب …

محدودخوانی با تأکید بر افعال کمکی مجهول: پذیرش ساختار زبانی و درک مطلب در میان دانش‌آموزان ایرانی در مقطع دبیرستان چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگیهای محدودخوانی در تسهیل فراگیری زبان انگلیسی صورت گرفته‌است. کرشن (۱۹۸۱) محدودخوانی را تحت عنوان خواندن متن‌هایی پیرامون یک موضوع، موضوعاتی مشابه یا خواندن متن‌های نوشته‌شده توسط یک نویسنده…

اطلاعات بیشتر

ارتباط بین نشانه های گفتاری، درک مطلب و مهارت زبانی دانشجویان ایرانی

ارتباط بین نشانه های گفتاری، درک مطلب و مهارت زبانی دانشجویان ایرانی چکیده هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین نشانه های گفتاری, مهارت زبانی و درک مطلب دانشجویانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان زبانی خارجی فرا می گیرند. در واقع این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات زیر بود:(۱ )…

اطلاعات بیشتر

تاثیر روشهای برجسته سازی بر یاد آوری لغات ناشناخته

تاثیر روشهای برجسته سازی بر یاد آوری لغات ناشناخته چکیده این تحقیق تاثیر سه نوع روش برجسته سازی را بر روی به یاد آوردن لغات نا آشنا بررسی می کند. ۲۴۰دانش آموز کلاس اول دبیرستان (۱۲۰ دختر و ۱۲۰ پسر) بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. کلمات در نظر گرفته شده از طریق یک…

اطلاعات بیشتر

بررسی شناخت محور زبان گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم

بررسی شناخت محور زبان گردانی در عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان دوم چکیده هدف این تحقیق بررسی قالبها، الگوها و دلایل احتمالی رفتار زبان گردانی در فرایند شناختی فراگیران ایرانی زبان دوم هنگامی که درگیر فرآیند نوشتاری هستند میباشد. هدف دیگر این مطالعه بررسی تأثیرات احتمالی جنسیت بر روی الگوها، قالبها و دلایل رفتار زبان…

اطلاعات بیشتر

تأثیر استراتژیهای یادگیری زبان بر روی رشد مهارت خواندن

تأثیر استراتژیهای یادگیری زبان بر روی رشد مهارت خواندن چکیده هدف این تحقیق بررسی تأثیر “استراتژیهای یادگیری زبان”۱ بر روی رشد “مهارت درک مطلب خواندن” ۲ زبان آموزان دانشجویان دانشگاه اصفهان است. در این بررسی تلاش شده است تا به سه سوأل تحقیق پاسخ داده شود: ۱) آیا در نوع و فروانی استراتژیهای یاد گیری زبان…

اطلاعات بیشتر