دیده تر می خواهد دیدن یار!

دیده ی تر می خواهد دیدن یار، انتظار صالحی عمل نیک تر می خواهد! همه ی روزها باید که جمعه شوند، همه لحظات شاید که شیفته و واله شوند! تسبیح با تمامی جوارح و وجود، نماز نیمه شب و طولانی سجود! شدت تکرار نبض بی قراری ها، شاید ز گناهان بسی فراری ها! قله های…

اطلاعات بیشتر

از قنوت دسته بسته زهرا (س) شیعه ایم!

از قنوت دسته بسته زهرا (س) شیعه ایم، دعا با بازوی شکسته بخدا رسیده ایم! آری، آری بازوی شکسته و قنوت، می برد دعا را بی حجاب تا ملکوت! مادرم! ز سینه ی خونین دعا کردی، هزار گره کوربسته را وا کردی! شفاعت شیعه و ظهور یوسفت آخرین، دعایی بود مستجاب بخدا کرد هزارتآفرین! مادرم…

اطلاعات بیشتر

بیا که بی چاره ی دهرم بدون ظهور!

بیا که بیچاره ی دهرم بدون ظهور، همه جا جولانگاه ظلمت است بدون نور! ابلیس با تمام قوا آمده است به نبرد، گویا گوی غیرت ها ربوده ز برخی ها سرد! همه چیز گویی اشتراکی گشته است، غفلت ها در لباس هوس ها مسری گشته است! بیا و دست این اندک بگیر، مباد بر اسب…

اطلاعات بیشتر

دلم می خواست به حضورت بیایم، ولی وقت نشد!

دلم می خواست به حضورت بیایم، ولی وقت نشد، گوی گناه ربودم و گرنه سخت نبود! چاه غفلتم بسی در زمانه ژرف شده است،  جای زمزم ترنم دعایم همه کف شده است! مگر خودت بیایی زنگار غفلتم زدایی، ورنه از من در چاه فتاده بر نیاید مگر بگدایی! جنگ نرم سخت گرفته است بسی هوشیاری…

اطلاعات بیشتر

بد غریبی می کند این دل شوریده ام!

بد غریبی می کند این دل شوریده ام، من نمی دانم، مگر تو را دیده ام! این همه جوش وخروش وبی تابی ام، به یقین باید ز شهد شهودت چشیده ام! بی قراری ام را به صبح ظهورت راه نیست، بی فضل نگاهت راهم کجا، چاه نیست؟نادیده مگر می شود این همه شیدایی ام؟،عقل بکلی…

اطلاعات بیشتر

صد گلاب شایدنامت ببرم ای عزیز!

صد گلاب شاید نامت ببرم ای عزیز، گل زهرا (س) آبروداری کن، آبرویم مریز! آالوده ی زغال فروشی ام، سیاهکاری پیشه ام،  مستحق دیدارت نباشم، جایگاهم کیسه ام! نقطه ی سیاه از من، توبه ام ز تو، گریه پیش خدا و ریشت گرو! جان مولا بیا کاری بکن!، صد گره افتاده در کارم بیا وایی…

اطلاعات بیشتر