عاشورا پیامد تغییر ارزش ها

عاشورا پیامد تغییر ارزش ها چکیده: شعار دلنشین «عزّت و افتخار حسینى» که توسط رهبر بزرگوار انقلاب، حضرت آیه‏الله خامنه‏ اى، به عنوان چراغ راه سال جارى برگزیده شد، بهانه خوبى است تا عاشقان بى‏ قرار کوى حسینى قدح به دست و حسین‏ گویان، خود را به پاى کوى افتخار رسانده، جرعه ‏اى از آن…

اطلاعات بیشتر

آموزش نمود دستوری به فارسی آموزان غیرایرانی

آموزش نمود دستوری به فارسی آموزان غیرایرانی: بررسی مقایسه ای روش‌های تدریس ساختاری و ارتباطی چکیده نمود دستوری یکی از مقوله های مطرح در کنار زمان در عبارت های فعلی فارسی است که تاکنون آموزشِ آن به فارسی آموزان خارجی چندان مورد توجه نبوده است. این تحقیق به تأثیر یادگیری نمود فارسی بر اساس دو…

اطلاعات بیشتر

بررسی مقابله ای برگردان انگلیسی اصطلاحات فرهنگ محور گلستان سعدی

بررسی مقابله ای برگردان انگلیسی اصطلاحات فرهنگ محور گلستان سعدی چکیده: پژوهش حاضر به بررسی مشکلات ترجمۀ اصطلاحات فرهنگ محور می پردازد. اصطلاحات فرهنگ محور به مفاهیم، مواد و آداب سنتی اشاره دارد که در یک فرهنگ وجود دارد ولی در فرهنگ دیگری وجود ندارد. از این رو زبان مقصد در ترجمه معمولاً فاقد اصطلاحات…

اطلاعات بیشتر

بررسی جناس در ترجمه های انگلیسی گلستان سعدی

بررسی جناس در ترجمه های انگلیسی گلستان سعدی چکیده: از جمله موانعی که در راه ترجمه وجود دارد،می توان به ترجمه جناس اشاره کرد. در تحقیق حاضر نحوه برخورد پنج مترجم انگلیسی گلستان سعدی (اندرسون (۱۸۶۱)، برتن (۱۸۹۰)، ایست ویک (۱۸۵۹)، راس (۱۸۷۹) و ریهاتسک (۱۹۵۶)) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.پس از ارائه…

اطلاعات بیشتر

نظریه ترجمه از منظر زبانشناسی زایشی

نظریه ترجمه از منظر زبانشناسی زایشی چکیده: از آنجا که زبانشناسی توصیف علمی زبان و طرح نظریه در خصوص آن می باشد و ترجمه نیز برگردان ساختار و محتوا از یک زبان به زبان دیگر است. بررسی رویکرد هر نظریه زبانی به همه یا برخی از جوانب ترجمه مدخلیت پیدا می کند. این پژوهش بر…

اطلاعات بیشتر

مبانی نظری روایت شناسی و ترجمه متون روایی

مبانی نظری روایت شناسی و ترجمه متون روایی چکیده: این مقاله رابطه میان روایت شناسی و متون روایی ترجمه شده را بررسی می کند. ابتدا به پیشینه بحث اشاره می شود. سپس، نمودارهای مختلف الگوی ارتباط روایی در متون ترجمه شده بررسی می شوند. این الگو با راوی یعنی با صدایی (voice) که داستان را…

اطلاعات بیشتر