سیماى زن در خطاب‏ هاى قرآن

سیماى زن در خطاب‏ هاى قرآن چکیده: قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانى دخیل نمى‏ داند و بسیارى از خطاب‏ هاى قرآنى متوجه حقیقت انسانى‏ اند. اما حتى در مواردى که از نظر محاورات عام زبان عربى، خطاب با ضمیر مذکر بیان شده، بیان قرآن به گونه‏ اى است که ظهور کلام را متوجه…

اطلاعات بیشتر

درآمدی بر جبر و اختیار در قرآن کریم

درآمدی بر جبر و اختیار در قرآن کریم چکیده: بحث “جبر و اختیار” از مباحث بسیار عمیق و دقیقی است که از دیرباز ذهن و زبان و قلب و روان انسان‌ها و به ویژه خِردورزان را به خود مشغول ساخته است. این مبحث در میان گروه های مسلمانان نیز دارای جایگاه پراهمیتی است. هر یک…

اطلاعات بیشتر

مقاصد قرآن

مقاصدقرآن شناخت قرآن و مقاصد آن, همان گونه که براى مومنان و معتقدان به آن لازم و ضرورى است, براى عالمان رشته هاى مختلف علوم انسانى به ویژه علوم سیاسى نیز فرض و حتمى است. معتقد به قرآن, مقاصد و اهداف قرآن را مى شناسد تا بدان عمل کند و جامعه شناس, روان شناس, اقتصاد…

اطلاعات بیشتر

تفکر سیاسی در قرآن

تفکر سیاسی در قرآن قرآن کریم صد و چهارده سوره دارد. طبق آمارى که از روایات ترتیب نزول سوره ها به دست آمده است, هشتاد و شش سوره مکى و بیست و هشت سوره مدنى است.(۱) در اینکه به چه سوره اى مکى و به چه سوره اى مدنى گفته مى شود, اختلاف نظر است.…

اطلاعات بیشتر

پیامدهای اجتماعی نهضت حسینی

پیامدهای اجتماعی نهضت حسینی چکیده: بی‏ تردید هر حرکت و جنبشی که با هدف سازمان نوین و نظام جدید و اصلاحات معنوی و یا هر هدف دیگری برپا شود، به دنبال خود تأثیر و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر افکار عمومی و اوضاع و شرایط اجتماعی می‏ گذارد. در این میان، تفاوتی میان آن قیامی…

اطلاعات بیشتر

جایگاه تکلیف الهى و بیعت در قیام امام حسین علیه السلام

جایگاه تکلیف الهى و بیعت در قیام امام حسین علیه السلام امام حسین (ع) در مواردى قیام خود را مستند به نص و تکلیف الهى و گاهى آن را مستند به دعوت مردم کوفه دانسته است. سؤال اصلى این مقاله این است که کدام یک از این دو عامل ، تاثیر ا صلى را در…

اطلاعات بیشتر