عمری است که دنبال سحر می گردم!

عمری است که دنبال سحر می گردم، عاشق شده و دنبال خبر می گردو! گرچه طولانی است شب بی یار و دوست، لیک آسان می گذرانمش تنها با نام اوست! لحظه سالی است ولی جمال دوست، می شود آینه ای تمام جلوه گر جمیل اوست! تلخی فراق را با عسل وصال آمیخته ام، این همان…

اطلاعات بیشتر

سبزینه ی حضورت، مژده دهد ظهورت!

سبزینه ی حضورت، مژده دهد ظهورت، ای وای بر غفلت من، نمی بیند نورت! کورم، کرم، گویی گشته ام لال، زمزم معرفتم گویی نگشته است زلال! کاش قطره بودم از خجالت، آب می شدم فرو در زمین برایت! شب و روز غرقم در هیاهو، غافل که هیچ چیز و هیچ کس نیستم ناجی جز او!…

اطلاعات بیشتر

کاش از چاه غیبت درآیی عزیز!

کاش از چاه غیبت به در آیی عزیز!، غم ما نخور و این همه اشک مریز! یوسف مصری خریدارانی داشت، من بمیرم برای شما هیچکدام مان پیشنهاداتی نداشت! او اگر چند صباحی ته چاه بود و بس، یوسفی مایی و هزاره ته چایی گذشت و بی کس! کی شود بیدار شویم و خریدار شما؟، من…

اطلاعات بیشتر

من بلور دلم بسی طوفانی شده است!

شکننده ترین شیدایی و زهرایی شده است! موج نام زهرا غوغا می کند، تا به ساحل برسد مهدی را صدا می زند! ساحل آرامشم توسل به شماست، به یقین آرامش بخش امواج نام آقاست! می زند سیلی بر سکون و سکوتم آقا جان!، بخدا طوفانی شده تمام وجودم آقا جان! کی شود پهلو بگیرد ان…

اطلاعات بیشتر

من گدای یک نگاهم آقا جان!

هرچند که روسیاهم آقاجان! به یک نگاهتان محتاجم آقا جان، هرچند خجل و پر گناهم آقاجان! یک نگاهتان عوضم می کند، خارج چاه خطا و مرضم میکند! حلال مشکلاتم بود یک نظرتان، هرچندتاکنون بودمدر آن طرفتان! یک نظر مرا متحول می کند، باخیرخواهی تان متمول می کند! نام تان مرا خجالت می دهد، امید به…

اطلاعات بیشتر