موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

موسیقایی بودن ساختار در کلیدر از آرزوهای ادبیات همواره آن بوده‌است که خود را به موسیقی نزدیک کند. در عرصه داستان‌نویسی، تلاش‌ها همواره معطوف بر ایجاد همانندی بین شعر و نثر در صُوَر خیال‌ و اغراض و موضوعات، و انواع موسیقی متداول در بطن و بافت عبارت‌ها بوده‌است. در مقایسه با شعر، داستان در به‌کارگیری…

اطلاعات بیشتر

فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

فعل مجهول در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فعل مجهول در ادوار تاریخ زبان فارسی شکل‌ها و کاربردهای مختلفی داشته‌است. به‌طور کلی از دیرباز تا امروز در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، شیوه‌های زیر را می‌توان در ساخت یا مفهوم فعل مجهول مشاهده کرد: الف) ریشه / ماده فعل+ پسوند مجهول‌ساز؛ ب) اسم مفعول (صفت مفعولی) یا…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت، نوشته شهرام رحیمیان، از رمان‌های سیاسی قابل تأمل است که به بازنگری متفاوتی از کودتای ۲۸ مرداد، با تأکید بر مسائل روانی شخصیت‌های سیاسی می‌پردازد. واکاوی علمی رویکرد نویسنده در بازنمایی واقعه،…

اطلاعات بیشتر

بررسی مشتقات گوناگون افعال زبان فارسی مدرن و کاربرد متفاوت آنها: “گونه های مختلف معنایی و دستوری”

بررسی مشتقات گوناگون افعال زبان فارسی مدرن و کاربرد متفاوت آنها: “گونه های مختلف معنایی و دستوری” چکیده: فرایند اشتقاق یکی از مهمترین فرایندهای واژه سازی در اکثر زبان های زنده دنیا است. واژه ی مشتق کلمه ای است که که از یک بخش پایه یا تکواژ مستقل و یک یا چند وند وابسته تشکیل…

اطلاعات بیشتر

بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان انگلیسی و برخی نتایج کاربردی آن در آموزش زبان دوم

بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان انگلیسی و برخی نتایج کاربردی آن در آموزش زبان دوم چکیده: پژوهنده در رساله ی حاضر به بررسی حذف و مقوله های تهی در زبان فارسی و انگلیسی می پردازد تا از این رهگذر به برخی نتایج کاربردی آن در امر آموزش زبان دوم دست یابد. این…

اطلاعات بیشتر

بافت پزشکی

بافت پزشکی “بافت پزشکی، به مجموعه اطلاعاتی گفته می شود که در محیط و فضای خاص پزشکی، چه فیزیکی و چه ذهنی، متنی و غیره، روی می دهد و از مولفه های معنایی ویژه ای برخوردار است که تنها مخصوص فضای پزشکی است. برای روشن تر شدن مطلب به یک مثال در چند بافت مختلف…

اطلاعات بیشتر