ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح

ساخت های بلاغی مرکب و کاربرد آنها در تخلص به مدح معمولاً، هرچه از آغاز ادب فارسی به این‌‌‌سو می‌آییم، صور و ساخت‌های مورد استفاده در خلاقیت کلامی پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند. یکی از روش های اصلی این امر ترکیب آرایه‌ها با هم و ایجاد ساخت های مرکب است. اما در کتب سنتی بلاغت اسلامی،…

اطلاعات بیشتر

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی

افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی در دستورهای فارسی برخلاف مقوله های دستوریِ «زمان» و «وجه»، به مقولۀ مهم «نمود» توجه کمتری شده است. طبق تعریف، کلیۀ امکانات دستوری که برای بیان این سه مقوله در زبان ها مورد استفاده قرار می گیرد، «معین» نامیده می شود. معین ها از رهگذر فرایند معین‌شدگیِ…

اطلاعات بیشتر

بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی

بررسی معانی حروف اضافۀ مکانیِ فرهنگ ‌سخن بر اساس معنی شناسی شناختی هر فرهنگ‌نگاری با معنی سروکار دارد و آشنایی با تعاریف مختلف معنی و رویکردهای متفاوت در معنی‌شناسی می‌تواند برای وی مفید باشد. در این مقاله نگارنده کوشیده است نحوۀ نگرش به معنی در معنی‌شناسی شناختی را معرفی کند. در این رهیافت، معنی دائره‌المعارفی…

اطلاعات بیشتر

فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم

فرآیند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم یکی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز، قرائت متون ادبی کهن از دیدگاه نظریه‌پردازان امروزی است که مایه پویایی این متون می‌گردد. کارل گوستاو یونگ (۱۹۶۱-۱۸۷۵)، روانکاو قرن بیستم میلادی، در زمره این نظریه‌پردازان است. از مهم‌ترین نظریه‌های وی، نظریه فرایند فردیت است که دربردارنده کهن…

اطلاعات بیشتر

بررسی صوری و معنایی نشانه های بازخوردی در زبان فارسی

بررسی صوری و معنایی نشانه های بازخوردی در زبان فارسی اصواتی مثل «hmm»، «بله»، «جداً»، «mm» و… به‌کرات در گفتگوها شنیده می شوند، اما تاکنون در زبان فارسی بررسی نشده اند. این کلمات بر پیشبرد هرچه بهتر گفتگو تأثیر می‌گذارند. اهمیت نشانه های بازخوردی در زمان فقدان آنها فهمیده می شود. اگر نشانه های بازخوردی…

اطلاعات بیشتر

تحلیل عناصر نمادین و کهن الگویی در معراج نامه های نظامی

تحلیل عناصر نمادین و کهن الگویی در معراج نامه های نظامی یکی از بخش‌های برجسته در منظومه‏ های نظامی، معراج‏نامه‎های اوست که وی آنها را به تقلید از سنایی غزنوی سروده‌است. مطالعۀ این بخش از خمسۀ نظامی بیانگر آن است که شاعر در توصیف این واقعۀ عظیم دینی و تاریخی به منابع سیره و تفسیر…

اطلاعات بیشتر