شهادت مولا امام جواد، سلام الله علیه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! شهادت مولا امام جواد، سلام الله علیه مولا امام جواد، صلوات الله علیه، در سال دویست و پنج و در پایان ماه ذی قعده در حالی که ۲۵ سال و دو…

اطلاعات بیشتر

تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه های روایت شناسی

تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه های روایت شناسی نقد و تحلیل آثار ادبی در گذشته به منظور تشخیص سره از ناسره بود؛ اما اکنون از دید ساختگرایان هدف از نقد، شناخت ساختارهای زبانیِ متن و تحلیل بنیادهای معنوی آن است. یکی از ارمغان‌های مکتب ساختگرایی برای ادبیات، ایجاد مباحث روایت شناسی است .بنابر…

اطلاعات بیشتر

تحلیل روان شناختی شخصیت های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون

تحلیل روان شناختی شخصیت های داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون در این مقاله ابتدا رفتار شخصیت های داستانی هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریۀ اریکسون، مورد مطالعه قرار گرفته‌است، سپس به عواملی اشاره شده که سبب توفیق او در توصیف و عرضۀ شخصیت های مناسب گردیده‌است. از نظریۀ «مراحل هشتگانۀ زندگی» اریکسون، سن بازی، سن…

اطلاعات بیشتر

بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسله مثنوی های فارسی

بیتِ آغازین شاهنامه، سرسلسله مثنوی های فارسی فردوسی نخستین شاعری است که با اثرپذیری از آغاز قرآن و اوستا، مثنوی خود را با نام خدا آغاز کرده و همین شیوه را در بیشتر نامه‌هایی که شاهان و پهلوانان فرهمند شاهنامه نگاشته‌اند، دنبال کرده‌‌است. نمونه‌های برجای‌مانده از شاعران پیش از وی و سروده‌های معاصرانش، این مهم…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

تحلیل گفتمانی جزیرۀ سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور صاحب نظران تحلیل گفتمان در تحلیل متون ادبی، افزون‌بر جنبه های صوری و واژگانی، بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز تأکید دارند. نورمن فرکلاف، از نظریه پردازان تحلیل گفتمان انتقادی، متون را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی…

اطلاعات بیشتر

بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه شناسی ققنوس

بررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه شناسی ققنوس «ققنوس» نیما را باید از مهمترین آثار در سرآغاز سرایش شعر نو دانست. این شعر علاوه‌بر ویژگی‌های ادبی، از نظر روایت‌شناسی نیز تغییر عمده‌ای در شیوه شاعری نیما به‌شمار می‌رود. روایت‌شناسی اشعار نیما از این جهت حائز اهمیت است که با شروع سرایش…

اطلاعات بیشتر