تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ

تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ ناخودآگاه جمعی از برجسته‎ترین اکتشافات یونگ در حیطۀ ناخودآگاهی روان آدمی است که میان تمامی اقوام و ملل و مذاهب، مشترک و دارای محتویاتی یکسان است. از برجسته‏ترین محتویات ناخودآگاه جمعی «فرایندِ فردیتِ روانی» است که به موجب تحقیقات گستردۀ یونگ، از یک‎سو در خواب ها و رؤیاهای…

اطلاعات بیشتر

درباره دو تصحیف در تذکره الاولیاء

درباره دو تصحیف در تذکره الاولیاء تذکره الاولیاء همانند بسیاری دیگر از تذکره های عرفانی، تا حدودی ویژگی کشکول گونگی دارد؛ از این رو، حتّی اگر امروز همه نسخه های اقدم و اصحّ این کتاب نیز وجود داشت، باز هم تصحیح آن با دشواری های زیادی مواجه  بود. نویسنده یا نویسندگان این کتاب، غالباً در…

اطلاعات بیشتر

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»

همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر» در این مقاله ابتدا به سطوح داستان و متن روایی و ویژگی‌های آن دو، سپس به همبستگی و تناظر میان این سطوح و فراکارکردهای هلیدی از دیدگاه زبان شناسیِ نقش گرا پرداخته می شود. در این راستا، با اشاره به فراکارکردها و ویژگی‌های زبانی آنها،…

اطلاعات بیشتر

انگور نخورم گرچه اصرار کنی!

انگور نخورم گرچه اصرار کنی! باغبانی نسبت به عالمی فرزانه عشق و ارادتی خاص می ورزید. روزی عالم عامل را به باغ خود دعوت نمود. آقا دعوتی را پذیرفت. با همدیگر به باغ رفتند. زیر سایه ی درختی نشستند. باغبان لحظاتی رفت و با مقداری انگورهای تازه ی تازه و خوش رنگ و رو آمد.…

اطلاعات بیشتر

چرک و خون چکد از برنج غیر، هشدار!

چرک و خون چکد از برنج غیر، هشدار! مرد خوبی بود. اهل کار خیر و عبادت بود، اما زیاد توجهی خاص و دقیق به موضوع بسیار حیاتی حلال و حرام نبود. غفلت از مال حلال و حرام داشت و گرنه قصد و غرضی و مرضی نداشت. روزی از روزها عالمی فرزانه که چشم برزخی اش…

اطلاعات بیشتر

دلی آئینه ای (شعر عان)

دلی آئینه ای دلم آئینه ای تنهای تنها دلم پیمانه ای عطشان و شیدا نشسته گر غباری یر دل من بنالد از غم نامردمی ها … بریزم اشک و خون دل خورم تا بشویم رنج جرم مانده برجا … شکسته جانم از درد جدائی لب و مهر سکوت و درد شبها!!! ز زخم تهمتش خون…

اطلاعات بیشتر