عظمت امام حسن، صلوات الله علیه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! عظمت امام حسن، صلوات الله علیه تبیلیغات دستگاه حکومتی معاویه بن ابی سفیان، لعنه الله علیهما و اتباعهما، به قدری شدید بود بویژه در مناطق موسوم به شام (سوریه کنونی و…

اطلاعات بیشتر

نقد روایت شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

نقد روایت شناسانۀ مجموعۀ «ساعت پنج برای مردن دیر است» بر اساس نظریۀ ژرار ژنت این پژوهش به تحلیل ساختاری داستان‌های کوتاه امیرحسن چهل تن با تأکید بر نظریۀ ژرار ژنت، نظریه پرداز فرانسوی می پردازد. ژنت با کتاب گفتمان روایی خود، نقش بسزایی در شناخت روایت داشت. تلاش او در زمینۀ تعریف داستان و…

اطلاعات بیشتر

تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع

تأملی در برخی ترکیب های برهان قاطع یکی از بزرگ‌ترین اشکالات فرهنگ نویسی، پس از آغاز نهضت فرهنگ نویسی که غالباً در شبه قارۀ هند آغاز شد، کم سواد بودنِ بیشتر فرهنگ نویسان و عدم تخصص و تحقیق و تتبعِ آنها در متون کهن ادب فارسی است. فرهنگ برهان قاطع یکی از همین فرهنگ‌هاست که…

اطلاعات بیشتر

نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان

نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده ای از داستانهای کودکان مقالهحاضر به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده‌ای از داستان‌های کودکان اختصاص یافته است. در این مقاله،‌ پس از مقدمه که اشاره‌ای به ادبیات و داستان‌های کودکان است، مهم‌ترین عناصرداستان: پی‌رنگ، شخصیت، درون‌مایه، زاویه دید، فضا و صحنه، در بیست داستان از داستان‌های…

اطلاعات بیشتر

غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی

غیب اندیشی مولوی در مثنوی معنوی در مثنوی، غیب ارتباط و پیوند عمیقی با عالم شهادت دارد. از دیدگاه مولوی، غیب با آنکه صورت مجرّد دارد امّا نشانه‌ها و تأثیر آن را در عالم عینی می‌توان مشاهده کرد. قلمرو بی‌کران غیب در پهنۀ عالم عینی نیز حضور دارد و کلّ پدیده‌های عالم، دارای بُعد غیبی…

اطلاعات بیشتر

تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی …

تحلیل اسطوره ها در اشعار سیاوش کسرایی (بررسی انواع، کارکردها و زمینه های باززایی و خلق اسطوره ها) یکی از عناصر عمدۀ سامان دهی زبان و معنای شعر معاصر است. گرچه اسطوره ها اساساً متعلق به دنیای باستان‌اند و از رهگذر روایات قدسی و مینوی، جهان بینی مردمان آن عصر را تدارک می دیده‌اند، در…

اطلاعات بیشتر