عشق و عرفان شیعه (۶)

عشق و عرفان شیعه جلد (۶) به شکرانه الهی کتابچه عشق و عرفان شیعه جلد (۶) نیز در حال آماده شدن برای چاپ گردیده است. امید است این مجموعه که ابتدا بر پنج جلد نهاده شده بود، ابنک به جلد دهم خود رسیده است بتواند چراغ راهی گردد برای نوجوانان و جوانان گرانقدر شیعه تا…

اطلاعات بیشتر

از ازل دل به دریا سپرده ایم!

از ازل دل به دریا سپرده ایم، عاشقیم و عشق به زهرا (سلام الله علیها و آلها) داده ام! ذره ای از خاک پاک چادرش، شرحه شرحه سازد دل را به شاکرش! مادرا! ما کشته ی ان کوچه ایم، کشته ی عشقیم مقیم پشت ان در خانه ایم! کشته ایم لیک زنده تر از زندگان،…

اطلاعات بیشتر

بر کتیبه دلم نقش “ولایت” می درخشد فروزان و پر خروش!

بر کتیبه دلم نقش “ولایت” می درخشد فروزان و پر خروش! بر کتیبه دلم نقش “ولایت” می درخشد فروزان و پر خروش، کای صاحب نفس به تمامی ذرات به فدایش بسوز و بجوش! اقیانوس به اقیانوس سپاس بی کران یکتای بی همتا را الوهیتی، سر سلسله و سرآمد و احمد (ص) و خاتم و چشمه…

اطلاعات بیشتر

تمام عالمت گر آینه گردد، خداوندت هزاران جلوه گردد!

تمام عالمت گر آینه گردد، خداوندت هزاران جلوه گردد! کجاییم ما و عرفان الهی، به یک دیده چندین جلوه گری! چو گام اول دیدار عرفان است، کمال تقوا و تعالی ایمان است! رهی سخت و سنگلاخ است بسیار، بباید رهیدن از خود و پیوستن محض یار! همه وارستگان عارفند و عاشق، چو کامل شود این…

اطلاعات بیشتر

نقطه قطع از اغیار، خداست، خدا!

نقطه قطع از اغیار، خداست، خدا، لحظه ی وصل به دلدار، خداست، خدا! تا نگردی قطع کامل، اغیار پیداست، وصال حق در جلوه گری تمامی هویداست! در قطع است وصل و در وصل است قطع، سنت خدایی است نیک دانش به قطع! تسلط دل و اندیشه به حق چو کامل گردد، نوشیدن شهد وصال یار…

اطلاعات بیشتر

تا به کی درد فراقت شرارم سازد؟

تا به کی درد فراقت شرارم سازد، لحظه سالی گذرد و بی قرارم سازد؟ من همه دلخوشیم این باور است، “الیس الصبح بقریب” آینه بشارتم یاور است! گوئی آتشفشانی است می گدازد تنور دلم را، می سوزاند و می سوزد تمامی جدار وجود گلم را! طلوع طالع طلعت ذات نورانی ات گذشته از صبح صادقم،…

اطلاعات بیشتر