من کرببلا را چو خزان دیدم و رفتم (شعر)

من کرببلا را چو خزان دیدم و رفتم چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم ای باغ که داری تو بسی گل بگلستان این خرمن گل را بتو بخشیدم و رفتم در کرببلا زینت آغوش نبی را آوردم و غلطیده بخون دیدم و رفتم ممکن چو نشد حنجر پاک تو ببوسم آن حنجر…

اطلاعات بیشتر

پلک صبوری می گشایی (شعر)

گنجشک و جبرییل پلک صبوری می گشایی و چشم حماسه ها روشن می شود  کدام سر انگشت پنهانی زخمه به تار صوتی تو می زند  که آهنگ خشم صبورت عیش مغروران را منغص می کند می دانیم  تو نایب آن حنجره ی مشبّکی که به تاراج زوبین رفت و دلت مهمانسرای داغ های رشید است…

اطلاعات بیشتر

دیدی چشم تر آتش بگیرد! (شعر)

دیدی چشم تر آتش بگیرد عزیزت پشت در آتش بگیرد و بابایت سرش بر نیزه باشد و سر نیزه سر آتش بگیرد تو دیدی پیش چشم باغبانی درختی از کمر آتش بگیرد شده آیا دلت هر روز هر روز که از هرم خبر آتش بگیرد چه حالی می شوی وقتی ببینی برادر از جگر آتش…

اطلاعات بیشتر

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود!

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود! سِرّ نی در نینوا می ‌ماند اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ‌ماند اگر زینب نبود چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود چشمه ی فریاد مظلومیّت لب تشنگان در کویر تفته جا می ‌ماند اگر زینب نبود زخمهء زخمی ‌ترین…

اطلاعات بیشتر

معنای واژه نجف

معنای واژه نجف واژه ی “نجف” از کلمه اشتقاقی “نی” و “جف” گرفته شده است. آنچه در تاریخ شهر مقدس نجف آمده است، نشان دهنده این است که آن منطقه سرزمینی نیزار بود و چون “نی” “میان خالی” است به “نی ای گفته شده است که تو یا میان خالی می باشد”. کلمه ی “جوف”…

اطلاعات بیشتر

معنای کرّار

معنای کرّار واژه ی “کرّار” هم ریشه و هم معنای “تکرار” و “کرّات” است و به معنی “انجام به طور مکرّر کاری است” و اشاره به حمله های مکرّر مولای متقیان، امیر مؤمنان، دارد که به طور مکرّر به صفوف دشمنان حمله می فرمودند و بدین سبب به “حیدر کرّرار، نام نهاده شدند. علی اکبر…

اطلاعات بیشتر