“متی ترانا و نراک؟”

“متی ترانا و نراک؟” ای طالب خون خدا، متی ترانا و نراک؟                       یابن طاها و الهدی، متی ترانا و نراک؟ صبح جمعه ناله ام، “این معزّ الاولیاء”                        می زنم تو را صدا، متی ترانا و نراک؟ چه شود از گل رویت بدهی یک سبد                           سر راهی به گدا، متی ترانا و نراک؟ چه شود گریه…

اطلاعات بیشتر

“یابن الحسن!”

“یابن الحسن!” تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند                        گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهند! تو نوازش کنی آن را که نگاهش نکنند             تو پناهش دهی آن را که پناهش ندهند! کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد                              بی تولای تو حتی پر کاهش ندهند! یابن الحسن!، یابن الحسن!، یابن…

اطلاعات بیشتر

“نیامدی!”

“نیامدی!” چه روزها که یک به یک غروب شد، نیامدی!              چه بغض ها که در گلو رسوب شد، نیامدی! خلیل آتشین سخن، تبر بدوش بت شکن!                       خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی! دوباره جنگ نهروان، دوباره مکر کوفیان                    چه حیله ها که ساکن قلوب شد، نیامدی! نه برای ما که خسته ایم و…

اطلاعات بیشتر

“گل با صفاست، اما …”

“گل با صفاست، اما …” (تقدیم به “قطب عالم امکان”، حضرت صاحب الزّمان، (عج و س)” گل با صفاست، اما بی تو صفا ندارد               گر بر رخت نخندد، در باغ جا ندارد (۲ مرتبه) پیش تو ماه باید، رخ بر زمین بساید                بی پرده گر بر آید، شرم و حیا ندارد (۲ مرتبه) ای وصل…

اطلاعات بیشتر

“نیامدی!” (نوحه)

“نیامدی!” (نوحه) “تقدیم به ساحت قدسی مولانا و مقتدانا صاحب العصر و الزّمان (ع)!” عمری به انتظار نشستم، نیامدی                    چشم از همه به غیر تو بستم، نیامدی! ای یادگار عشق، ای منتهای نور                    در ماتم فراق تو هستم، نیامدی! شیران جبهه ها همه یک یک روانه اند            در حسرت سبوی تو رفتند، نیامدی! یاران به…

اطلاعات بیشتر

“آقا جون دوستت دارم!” (نوحه)

“آقا جون دوستت دارم!” (نوحه) “تقدیم به فرمانده ی عزیزتر از جانم، آخرین شاخه ی یاس نبی (ص) و (عج)!” با همه بار گناهم، آقا جون دوستت دارم (۲ مرتبه)          با همین روی سیاهم، آقا جون دوستت دارم (۲ مرتبه) ناله و آه دلم اگرچه بی اثر شده          با همین ناله و آهم، آقا جون…

اطلاعات بیشتر