هویّت و بازتاب آن در رُمان

هویّت و بازتاب آن در رُمان ادبیات در جلوه‌های سه‌گانه‌اش یعنی شعر، نمایش و ادبیات داستانی، در هر دوره،‌ به شیوه‌های خاص به «انسان» و «حضور او در جهان» نگریسته است،‌ اما عمیق‌ترین،‌ فراگیرترین و انتقادی‌ترین نگاه به انسان را به گونه‌ای از ادبیات داستانی به نام «رمان» واگذار کرده است. درواقع، این ویژگیها، در…

اطلاعات بیشتر

سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور

سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین‌پور در این مقاله حیات شعری قیصر امین‌پور، شاعر معاصر فارسی ( متوفی ۱۳۸۶) در سه دوره با عنوان سه سبک فعّال، منفعل و انعکاسی از هم متمایز شده است. این تقسیم‌بندی بر اساس تمایزهای زبانی (در قلمرو واژگان و نحو)، بلاغی (در تصویرها و صناعات)…

اطلاعات بیشتر

نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی

نقد روایت‌‌شناختی سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی روایت را می‎توان همچون جنبه‎های درهم بافته‎ای از متن و اثر ادبی به شمارآورد که به همراه زبان، یکی از مهمترین حوزه‌های نظریۀ ادبی به شمار می‌‌رود. روایت‌شناسی، در بارۀ شیوه‌های مختلف بیان رویدادها و تحلیل ادبیات روایی نظیر رمان، داستان کوتاه و حماسه به بحث می‌پردازد. هر…

اطلاعات بیشتر

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه

آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه قاآنی به دلایلی به کرّات از نامها و داستانهای شاهنامه‌ای در شعر خویش بهره گرفته و این تلمیحات را برای مدح، توصیف طبیعت، معشوق و احوال خود، تمثیل‌سازی و بیان مقاصد تعلیمی به کار برده است. مهمترین بخش اشارات ملّی- پهلوانیِ قاآنی که موجب برتری وی بر سایر شاعران…

اطلاعات بیشتر

بررسی ریشه و ماده افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی

بررسی ریشه و ماده افعال در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی ریشه و ماده افعال از مهمترین و اساسی‌ترین قسمتهای هر زبان است. ریشه جزءِ بنیادی واژه است که میان لغتهای تشکیل دهنده یک خانوداه لغوی مشترک است و معنای اصلی آن لغتها را در بردارد و ماده از افزودن جزئی به ریشه ساخته می‌شود.…

اطلاعات بیشتر

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی

خاستگاه استعاری افعال حسی چندمعنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی تا پیش از پیدایش زبان‌شناسی شناختی، بسیاری از زبان‌شناسان، استعاره را روشی برای خیال‌پردازی شاعرانه می‌دانستند. به همین دلیل، «استعاره» غالباً مفهومی ادبی به شمار می رفت. لیکن با اشاعه الگوی شناختی، کارکرد استعاره در گفتمان روزمرۀ اهل زبان مورد توجه قرار…

اطلاعات بیشتر