تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو

تحلیل انتقادی نگاه نیما یوشیج‌ به‌ شعر کلاسیک‌ در تبیین‌ الگوی‌ وصفی‌ روایی‌ِ شعر نو نیما یوشیج‌ دیدگاه‌ ادبی‌ خود را بر رویکردی‌ انتقادی‌ به‌ شعر کلاسیک‌ بنیان‌ نهاد و آرای‌ او به ‌صورت‌ گسترده‌ و گاه‌ تناقض‌آمیز بر پیروانش‌ و نسلهای‌ بعدی‌ نوگرایان‌ تأثیر گذاشت‌. اکنون‌ پس‌ از گذشت‌ نیم‌ قرن‌ از مرگ‌ نیما،…

اطلاعات بیشتر

روایت و دامنه زمانی روایت در قصه های مثنوی

روایت و دامنه زمانی روایت در قصه های مثنوی هر پدیده نسبتاً دامنه داری که دارای سیری پیش رونده باشد، ساختار روایی ساده ای را در بطن خود می‌پروراند. در این ساختارِ ساده گویی، عناصر تشکیل دهنده پدیده از نقطه A به سمت B ، از Bبه سمت C و … حرکت می کنند؛ شبیه…

اطلاعات بیشتر

محبوب جان

محبوب جان “خدا وندا مرا   آن ده علی را شادمان   دارد که این محبوب دل جا در سریر ملک جان دارد “ به این قلبم صفایی ده علی را هم زبان باشد         که محبوب دلم جا در جوار   بهتران دارد به چشمانم حیایی ده علی را خوب بشناسم               کسی که منزلت دارد به   کویش  …

اطلاعات بیشتر

ای خشک لب!

ای خشک لب! ای ابتدای شعرهای عاشقانه                                       وی منتهای آرزوی عارفانه ای خشک لب ! مستغنی از امواج دریا                 وی در عطشناکی سروده صد ترانه ای هفت دریا همچو قطره پیش قدرت                   ای بحر نا پیدا ، کران بی کرانه از بهر گلخند لبان غنچه لبخند                                      وی بهر آواز تر بلبل ، بهانه…

اطلاعات بیشتر

زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی

زبان، گونه، گویش و لهجه: کاربردهای بومی و جهانی مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه از مفاهیم بسیار اساسی و پرکاربرد در زبان‌شناسی است. علاوه بر آن، با توجه به تنوع زبانی در ایران و اهمیت مطالعه زبانها و گویشهای مورد مخاطره و تهدید و گاه رو به زوال، توصیف آنها از اولویتهای مطالعات زبانی…

اطلاعات بیشتر