کتاب مقدس به منزله متن ادبی

کتاب مقدس به منزله متن ادبی نورتروپ فرای- منتقد کانادایی- در کتاب رمزکُلّ: کتاب مقدس و ادبیات در دو بخش با ساختاری متقارن، به سان آینه های رو به رو، به بررسی زبان، اسطوره، استعاره و نوع شناسی در کتاب مقدس می پردازد. او سعی می کند کتاب مقدس را از منظر نقد ادبی و…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی تحلیل گفتمان از جمله شیوه های بررسی متن است که در طول حیات خود ابزار و روشهایش را گسترش داده و عمق بخشیده است. مطالعات ترجمه نیز پس از آنکه بررسیهای زبانشناختی صرف را جهت فهم فرایند ترجمه ناکافی دانست به شیوه های تحلیل متن و تحلیل گفتمان رو آورد.…

اطلاعات بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات

تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات تحلیل گفتمان انتقادی و نقد زبان شناختی با ادبیات از طریق مطالعات تحلیل متون ادبی، سبک شناسی و نقد ادبی مرتبط است. تحلیل گران گفتمان انتقادی بر این باورند که متون ادبی نیز مانند سایر متون در خدمت ارتباط اند. از این رو آنها را نیز می توان با نگرش…

اطلاعات بیشتر

تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی

تحول کلمات فارسی در دوره اسلامی زبان فارسی، مانند همه زبانهای دنیا، مشمول تحول قرار می گیرد. کلمات از آغاز، وسط و پایان تحول می یابند. تحول پایانی و میانی کلمات رایج تر از تحولات آغازی هستند. در این مقاله به نوع خاصی از تحول کلمات فارسی اشاره شده که کمتر به آن پرداخته اند…

اطلاعات بیشتر

بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی

بررسی رنگ در حکایتهای هفت‌پیکر نظامی آثار نظامی از زوایای مختلف درخور توجه ‌است. نظامی در هفت‌پیکر، نگاه ویژه و خاصی به مقوله رنگ دارد. در حکایتهایی که در هفت‌پیکر مطرح می‌شود می‌توان به ارتباط زیبای میان رنگهای هر گنبد و محتوای حکایات دست یافت. بررسی هر حکایت با ابعاد روان‌شناسی رنگ مورد نظر، بسیار…

اطلاعات بیشتر

قرین قرآن

قرین قرآن مخاطبان ارجمند! این سایت تازه تاسیس می باشد! مطالب به تدریج بارگذاری می شوند! از حسن حوصله تان صمیمانه سپاسگزارم! عان علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد)، مدرس دفتر تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی (ص) العالمیه مشهد مقدس و حوزه…

اطلاعات بیشتر