مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم)

مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی (در محدوده قرآن کریم) چکیده: رساله ی حاضر که در قالب ۲ فصل ارائه شده و به بررسی مشکلات ساختاری ترجمه از عربی به فارسی البته در محدوده ی قرآن کریم می پردازد. موضوعات و مشکلات ترجمه را در حوزه ساختار نحوی، عموماً در محورهای زبانشناختی زیر می…

اطلاعات بیشتر

زبان ادبی و نظام نشانه ها

زبان ادبی و نظام نشانه ها فردیناند دو سوسور معتقد بود که زبان، نظام نشانه هاست و هر نظام زبانی، رشته ای است از تمایزهای آوایی و معنایی است که با یکدیگر پیوند می یابد. این نظام از طریق ارتباط های کارساز میان عنار آوایی و معنایی به صورت نشانه های زبانی عمل می کند…

اطلاعات بیشتر

ترکیبات واژه “خانه”

ترکیبات واژه “خانه” چکیده: زبان نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی است که در طول تاریخ همواره با تحولات اجتماعی متحول می شده است. بیشترین تاثیرات در تغییرات زبان در ساختواژه زبان روی می دهد. برخی واژگان به کلی از گردونه ی کاربرد خارج شده و بعضی دیگر دچار دگرگونی های متفاوتی می شوند که…

اطلاعات بیشتر

رشد زبان و فرضیه های زبان آموزی کودک

رشد زبان و فرضیه های زبان آموزی کودک در بررسی زبان آموزی، موضوع اصلی این است که کودک چگونه زبان را فرا می گیرد، به این معنی که چگونه واژه ها، عناصر و ساخت های دستوری را در ذهن خود جایگزین می سازد و چگونه تا پایان عمر آنها را در گفتن و نیز درک…

اطلاعات بیشتر

عوامل موثر در فراگیری زبان خارجه

عوامل موثر در فراگیری زبان خارجه فراگیری زبان خارجه با زبان مادری تفاوت فاحشی دارد. زبان مادری طبیعی آن یعنی در محیطی که زبان در آن صحبت می شود و در اثر تکرار و تمرین و  در طی مدت زمان طولانی که از تولد تا شش سالگی باد و بدون هیچ نوع آموزش گرفته می…

اطلاعات بیشتر

پاسخ شبهات

مخاطبان ارجمند! این سایت تازه تاسیس می باشد! مطالب به تدریج بارگذاری می شوند! از حسن حوصله تان صمیمانه سپاسگزارم! عان علی اکبر نخعی (عان)، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد زبانشناسی (هر دو از دانشگاه فردوسی مشهد)، مدرس دفتر تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی (ص) العالمیه مشهد مقدس و حوزه های علمیه…

اطلاعات بیشتر