بررسی‌ “توسعه‌ فرهنگی‌” درآراء و اندیشه‌های‌ دکتر علی‌ شریعتی‌

بررسی‌ “توسعه‌ فرهنگی‌” درآراء و اندیشه‌های‌ دکتر علی‌ شریعتی‌ چکیده توسعه‌ مفهوم‌ پیچیده‌ و جامعی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ابعاد حیات‌ انسان‌ را دربر می‌گیرد یکی‌ از عوامل‌ موثر در جریان‌ توسعه‌، فرهنگ‌ است‌. شریعتی‌ بادرک‌ اهمیت‌ فرهنگ‌ در فرایند توسعه‌ به‌ مقوله‌ فرهنگ‌ توجه‌ مضاعف‌ نشان‌ میدهد و براین‌ باور است‌ که‌ ضمن‌ مکمل‌ بودن‌…

اطلاعات بیشتر

مبانی جامعه عقلانیت ( با تکیه بر آراء وبر ، هابرماس ، ریتزر ، میشل فوکو و عقلانیت اسلامی )

مبانی جامعه عقلانیت ( با تکیه بر آراء وبر ، هابرماس ، ریتزر ، میشل فوکو و عقلانیت اسلامی ) چکیده در این رساله تحت عنوان مبانی جامعه‏شناسی عقلانیت به طور عمده چند موضوع مورد بحث و بررسی و نقد قرار گرفته است ، اول طرح مباحث مربوط به عقلانیت و بن‏بستها و پارادوکس‏های ناشی…

اطلاعات بیشتر

درآمدی بر جامعه شناسی دین تحلیل ساختار اندیشه اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی

درآمدی بر جامعه شناسی دین تحلیل ساختار اندیشه اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی چکیده این رساله در صدد است ، تحلیلی ساختی از اندیشه اجتماعی سیدجمال‏الدین اسدآبادی ارئه نماید بخشی از تحلیل در آفریند کارکرد سنخ شناختی و بخش دیگر آن تحت عنوان فرآیند تاکتیک استراتژیک قابل بازشناسی است . نقش سیدجمال الدین در به…

اطلاعات بیشتر

کورتاژ چگونه انجام می شود؟

کورتاژ چگونه انجام می شود؟ این کار با بیهوشی عمومی یا موضعی قابل انجام است. پزشک دهانه رحم را امتحان می کند تا ببیند به اندازه کافی باز است یا خیر و در صورت نیاز از باز کننده برای این کار استفاده می کند. معمولا دهانه رحم با وسیله ای باز نگه داشته می شود.…

اطلاعات بیشتر

در چه مواردی انجام سقط مجاز است؟

در چه مواردی انجام سقط مجاز است؟ در بسیاری از موارد که پزشک اطمینان دارد که ادامه یافتن آبستنی برا ی جان مادر خطرناک است و یا به سلامت وی صدمه می زند، مانند مواقعی که مادر مبتلا به رماتیسم قلبی است و ادامه آبستنی وضع بیماری او را خطرناکتر می کند، قانون و وجدان…

اطلاعات بیشتر

پس از کورتاژ چه مراقبتهائی لازم است؟

پس از کورتاژ چه مراقبتهائی لازم است؟ بعضی خانم ها بعد از چند ساعت فعالیتهای طبیعی خود را از سر می گیرند و بعضی دیگر نیاز به چند روز استراحت دارند. درد ها ی کرامپی شایعند اما معمولا بیشتر از ۲۴ ساعت طول نمی کشند. معمولا چند روز تا ۲ هفته کرامپ و خونریزی خفیف…

اطلاعات بیشتر