آیا که داد تسلیت خاطر حسین (ع)؟

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! آیا که داد تسلیت خاطر حسین (ع) رسم است هر که داغ جوان دید دوستان —– رأفت برند حالت آن داغدیده را یک دوست زیر بازوی…

اطلاعات بیشتر

داغ مهر یار

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! داغ مهر یار هر که دلش داغ مهر یار ندارد —– او خبر از قلب داغدار ندارد گریه کنم زار زار ناله کنم های های —–…

اطلاعات بیشتر

چه زود غروب کردی پسرم!

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! چه زود غروب کردی پسرم! چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر —– غروب کردی از نظر اجل بشد دچار تو اگر کنم تکلّمی…

اطلاعات بیشتر

بابا بیا

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! بابا بیا بابا بیا که تیغ جفا ساخت کار من —– برگی نچیده گشت خزان نوبهار من قاتل تنم ز خنجر کین پاره پاره کرد —–…

اطلاعات بیشتر

داغ علی اکبر، سلام الله علیه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! داغ علی اکبر، سلام الله علیه جوانان بنی هاشم —– بیائید از حرم بیرون (۲) ز خون اکبرم گشته —– زمین کربلا گلگون واویلا آه و…

اطلاعات بیشتر

جوانمرگ

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صلی الله علیک یا بقیه الله الاعظم، آجرک الله یا صاحب الزمان! جوانمرگ شکوه صحن —– چمن تو بودی (۲) چرا سر از خاک —– تو بر نداری فروغ چشمان —– من تو بودی چرا تو بر من…

اطلاعات بیشتر