مقایسه اندیشه های عرفانی ابوسعیدابوالخیر وبهاءولد

مقایسه اندیشه های عرفانی ابوسعیدابوالخیر وبهاءولد چکیده این نوشتار، پژوهشی، تطبیقی، تحلیلی، دربررسی جلوه های تصوف وعرفان ردستگاه اندیشگی ابوسعید ابوالخیر،فضل الله بن احمدبن احمد بن ابراهیم میهنی(۳۵۷-۴۴۰ق)وبهاءالدین ولد، محمدبن حسین خطیبی بکری(۵۴۳-۶۲۸ق)است. این تحقیق کوشیده است ؛تابا معرفی، زندگی نامه وتحلیل شخصیت فردی واجتماعی وآثاراین دوعارف ؛مهم ترین تأملات درونی،ذوقی وژرف اندیشی های هریک…

اطلاعات بیشتر

بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه

بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه چکیده قرن قرن ششم هجری قمری زمان پدید آمدن تحولی شگرف در دنیای عرفان اسلامی است. در این دوران حکمت اشراق که مبنای آن بر اشراق و عشق وحدت وجود است به وسیله شیخ شهاب­الدین سهروردی تدوین می شود و از طرف دیگر در این قرن، شعر…

اطلاعات بیشتر

داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم)

داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم) چکیده یکی از ذخایر عظیم و ارزشمندی که آثار ادب فارسی را تحت تأثیر فراوان قرار داده است داستان پیامبران و توجه به ابعاد مختلف زندگی آنان است. شاعران با نگاه تیزبین خویش به جنبه های گوناگون داستان پیامبران…

اطلاعات بیشتر

نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی

نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی چکیده غرض از برانگیختن این بحث آن است که نگارنده پیوند شعر و موسیقی را در چشم انداز دانش موسیقی کهن ایرانی مورد بررسی قرار دهد و اوزان منتخب سعدی را در ترازوی مضامین شعرش بسنجد و پیام های شاعرانه ی او را که بیانگر دقیقی برای درک و…

اطلاعات بیشتر

تحلیل و بررسی آئین کشورداری در شاهنامه

تحلیل و بررسی آئین کشورداری در شاهنامه چکیده ادبیات فارسی نه تنهاجولانگاه خلق آثار هنری وذوقی است،بلکه جایگاه ارزشمندی برای تبیین مسائل بشری وارائه کشورداری یا به عبارت دیگر سیاست مدن است ؛ شاعران و نویسندگان بزرگی چون شیخ اجلّ سعدی شیرازی،وزیر توانا وسیاستمدار(خواجه نظام الملک) سعدالدین وراوینی،خواجه نصیرالدین طوسی و… با قلم توانای خود…

اطلاعات بیشتر

بررسی زمینه های جامعه شناختی پیدایش عرفان و تصوف درایران

بررسی زمینه های جامعه شناختی پیدایش عرفان و تصوف درایران چکیده حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتــرجو —– که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را آنچه مسلم است این است که در همان قرن اول هجری بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) از طریق تعلیمات پیامبر اکرم (ص)…

اطلاعات بیشتر