خزان هجر

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! خزان هجر سالها از عمر من رفت و نگارم برنگشت  —–  در خزان هِجر ماندم، نو بهارم برنگشت اضطرابی سرد امّا آتشین دارم به دل  —–  مایه ی آرامش و صبر…

اطلاعات بیشتر

آئینه ی خدا مهدی (عج)

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! آئینه ی خدا مهدی (عج) اگر به دیده ی ظاهر ترا نمی بینم  —–  ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم چنان شیفته ی آن جمال زیبایم  —– …

اطلاعات بیشتر

انیس و مونس

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! انیس و مونس جانم فدای روی تو، ای دلبرم بیا  —–  یک لحظه پا گذار، تو بر این سرم بیا عاشق  شدم به طلعت زیبا و ماه تو  —–  در آسمان…

اطلاعات بیشتر

فیض حضور

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! فیض حضور آتش عشق تو در سینه نهان است مرا  —–  شاهد آتش دل اشک روان است مرا به من سوخته دل گوشه ی چَشمی بنما  —–  که نکوتر ز همه…

اطلاعات بیشتر

نور حق

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! نور حق خاک پای عاشق وارسته ی تو کیمیاست  —–  توتیای دیده و بر دردمندانت دواست نور حق هرگز نمی تابد به هر قلبی، مگر  —–  قلب عشاق تو، کانجا غرق…

اطلاعات بیشتر

یار پنهان

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! یار پنهان ای که رخسار تو از دیده ی ما پنهان است  —–  دل ما در طلبت منتظر و حیران است تا تو از چهره ی خود پرده نگیری، به خدا …

اطلاعات بیشتر