امید دل عاشقان

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! امید دل عاشقان ای روشن از فروغ رخت ملک جان بیا  —–  وی پرتو امید دل عاشقان بیا در پرده ای هنوز و دل از ما ربوده ای  —–  ای رو…

اطلاعات بیشتر

حیران جمالت

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! حیران جمالت دوست دارم گرد راه کوچه گردان تو باشم  —–  دوست دارم ریزه خوار ریزه خواران تو باشم صد هزاران حاتم طائی شود مهمان خوانم  —–  گر دهی اذنم که…

اطلاعات بیشتر

حسرت دیدار

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! حسرت دیدار خاک پای عاشق وارسته ی تو کیمیاست  —–  توتیای دیده و بر دردمندانت دواست نور حق هرگز نمی تابد به هر قلبی، مگر  —–  قلب عشاق تو، کانجا غرق…

اطلاعات بیشتر

گرمی انفاس تو

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! گرمی انفاس تو ای شده عبد ذلیل از تو سر افراز بیا  —–  تا کند گرمی انفاس تو اعجاز بیا نمک غیرت چشمان تو را گر بچشم  —–  نکنم دیده به…

اطلاعات بیشتر

فیض نگاه

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! فیض نگاه تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند  —–  گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهند روشنی نیست به چشم و دل بی چشم و دلی …

اطلاعات بیشتر

درد هجر

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهل البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” السلام عَلَیکَ یَا بقیّه الله فی ارضه! درد هجر یا بن الحسن (عج) نگاه تو ما را شفا بود  —–  این سینه درد هجر تو را مبتلا بود ما را که سوز هجر تو داریم بر جگر  —– …

اطلاعات بیشتر