تاریخچه و معنای واژگانی سکر

تاریخچه و معنای واژگانی سکر الف- تاریخچه پیدایش واژه سکر در فرهنگ عرفان و تصوف همانند دیگر فرهنگ ها واژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که اختصاصی بوده و معنا و مفهوم ویژه ی خود را دارد. یکی از این واژه ها، کلمه ی “سکر” است. نقل است که خانم رابعه عدویه که یکی…

اطلاعات بیشتر

بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری

بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری چکیده می دانیم که تصوف اسلامی ابتدا رنگ زاهدانه داشت و زهد به عنوان عنصر اساسی و اصلی درسلوک عرفانی محسوب می شد و کسانی چون حبیب عجمی ، بشر حافی ، سفیان ثوری ، فضیل عیاض ،شقیق بلخی…

اطلاعات بیشتر

طنز و تعریض در دیوان صائب

طنز و تعریض در دیوان صائب چکیده نقد وانتقاد معضلات مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی… به ویژه اگر در پدیده هنر ادبیات جلوه کند بسیار سودمند وتأثیرگذار خواهد بود. طنز از مقوله هایی است که می تواند شاعر و یا نویسنده را در رسیدن به هدف بزرگ اصلاح معایب یاری دهد. عموماً یک روی دیگر…

اطلاعات بیشتر

نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی

نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی چکیده این پژوهش نقدی است بر ترجمه عربی تاریخ بیهقی به قلم یحیی الخشاب و صادق نشأت که بر اساس نسخه قاسم غنی و علی اکبر فیاض انجام پذیرفته است. در این رساله می کوشیم پس از ارائه کتاب شناسی تاریخ بیهقی، از دیدگاه های گوناگون این ترجمه را بررسی…

اطلاعات بیشتر

نقد شروح لیلی و مجنون نظامی

نقد شروح لیلی و مجنون نظامی چکیده این نوشتار عهده دار بحثی تحلیلی انتقادی و مقایسه ای از شروحی است که بر منظومه لیلی و مجنون نوشته شده است. در این راستا به سبب اهمیت فهم درست معانی ابیات برای دانشجویان و محققان ادب فارسی، نگارنده قصد دارد تا در گام نخست ویژگی ها و…

اطلاعات بیشتر

سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری

سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری چکیده شعر و ادب همچون ظرفی است که از سویی تخیل و احساس شاعر و از دیگر سو بسیاری از معارف و دانش‌ها و واقعیت‌های ملموس زندگی بشر را در خود جای می‌دهد. نگرش ویژه ادیبان کهن پارسی گوی و پارسی نویس به…

اطلاعات بیشتر