تحلیل و مقایسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه

تحلیل و مقایسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه چکیده ادبیات فارسی عرصه های متفاوتی دارد که یکی ازگسترده ترین و متنوع ترین آن ، ادبیات غنایی است. در این میان سهم داستانهای عاشقانه از گونه های دیگر بیشتر است. داستان سرایی عاشقانه در ادبیات فارسی با عنصری آغاز می شود و با نظامی گنجوی به اوج…

اطلاعات بیشتر

بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم

بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم چکیده بحث و بررسی درباره جایگاه زن در عرفان اسلامی، ابعاد گوناگونی دارد که معرفی شخصیتهای عرفانی زنان بخشی از این کار است. زنانی که به عرفان علاقه داشتند یا به نحوی در آن ایفای نقش می کردند نوشته مستقلی از…

اطلاعات بیشتر

بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی …

بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حمله مغول (۶۱۷هجری قمری) چکیده بی گمان یکی از بهترین راه های شناخت فرهنگ جوامع، توجه به آداب و رسوم آن جامعه است. در میان آداب و سنن جاری در کشورها، جشن دارای جایگاهی ویژه است، چه بررسی این نوع از آداب…

اطلاعات بیشتر

مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی

مقایسه صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی چکیده صورخیال در بلاغت فارسی عمدتاً به دو مبحث، تشبیه و استعاره اختصاص دارد اما، مجاز و کنایه را نیز در همین وادی بررسی می کنند. در بلاغت فارسی علم بیان درباره این چهار موضوع مهم گفتگو می کند ولی صورخیال در بلاغت غربی اندکی متفاوت است.…

اطلاعات بیشتر

تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه

تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه چکیده در این پژوهش سعی بر این است که داد و ستد فرهنگی مولانا و تاثیر پذیری وی را از انجیل مقدس بررسی کنیم. هر چند در نگاه اول این امر کمی غریب می نماید اما واقعیت امر این است که این تاثیرات وجود…

اطلاعات بیشتر

مقایسه ی بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی (اشکانیان وساسانیان …)

مقایسه ی بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی (اشکانیان وساسانیان تا پایان پادشاهی قباد و ظهور مزدک) چکیده در این پژوهش به مقایسه دوران حکومت ساسانیان (تا پایان پادشاهی قباد و ظهور مزدک) در شاهنامه با سایر منابع تاریخی– اعم از آثار مورخان مسلمانی نظیر طبری ، ثعالبی ، حمزه اصفهانی، دینوری ، مسعودی و…

اطلاعات بیشتر