نو شدن روزهای تان خجسته و میمون باد!

نو شدن روزهای تان خجسته و میمون باد!   یاد خوبان نه حساب است که فراموش شود، نه چراغ است که خاموش شود و نه سال است که به آخر برسد! نه ماه است که شود کمرش خمیده و خاموش شود، نه ستاره است که که روزها ز چشمان شود ناپیدا، نه شکوفه است که…

اطلاعات بیشتر

سال نو خجسته و میمون باد!

به تقویم ها اعتمادی نیست، اگر تحولی در دل و زندگی مان روی دهد، امری مبارک است و عید! راز نو شدن را باید دانست و گرنه بهار نیز یک فصلی تکراری است همانند دیگر فصل ها می آید و می رود! گذشت عمر و روزمرگی که تبریک ندارد، نو شدن ها و شدن هاست…

اطلاعات بیشتر

مراقب نقاب و نفاق سیاست مداران غیر اسلامی و غربگرا همواره باشیم! بلوغ سیاسی ملی!

مراقب نقاب و نفاق سیاست مداران غیر اسلامی و غربگرا همواره باشیم! بلوغ سیاسی ملی!  – بخش اول: سیاست های غربی و مصیبت های غربگرایی اغلب سیاستمداران غیر اسلامی و غربگرا تابع سیاست های «ماکیاولی» هستند که “هدف وسیله را توجیه می نماید!” شعار اصلی آنان بوده است و برای بدست آوردن «قدرت» به هر…

اطلاعات بیشتر

خیانت ها در تاریخ کدر کننده آینه اذهانند!

خیانت ها در تاریخ کدر کننده آینه اذهانند!   تاریخ اذهان عمومی هیچگاه خیانت ها را به فراموشی نمی سپارد! خدمت ها و خیانتها دو سر طیف هر حکومت و هر فردی در هر جایگاهی است که چون سنگ نوشته در خاطر مردم و تاریخ برای همیشه مانا و پایا پویا مانده است.   امروزه…

اطلاعات بیشتر

روحیه و اخلاق بسیجی، اخلاص عمل محض، تنها …

روحیه و اخلاق بسیجی، اخلاص عمل محض، تنها راه برون رفت کشور از مشکلات   معجزه گر زمان است، روحیه جهادی! بی هزینه ترین ارتش جهان است، اخلاق بسیجی! بی منت ترین عمل هاست در این اخلاص ها! اگر غیر از این بود، نه دفاع مقدس را توانایی یاری و استقامت جانانه بود و نه…

اطلاعات بیشتر

۲۲ بهمن، اقتدار عزم ملی و از بین بردن تهدیدهای جهانی

۲۲ بهمن، اقتدار عزم ملی و از بین بردن تهدیدهای جهانی   راهپیمائی ۲۲ بهمن به نمایش میلیونی نهادن «عزم ملی» است! ضربدر زدن بر یاوه گویی های دشمنان و معاندان داخلی و خارجی است. خنثی نمودن تمامی نقشه های شوم دشمنان بوده است. بسیاری از تهدیدها را خنثی نموده و «اقتدار» ملی، «انسجام ملی»،…

اطلاعات بیشتر