معنای واژگانی “عید”

معنای واژگانی “عید” واژه ی “عید” کلمه ای عربی است که به معنای “بازگشت” یا “برگشت” می باشد. این واژه هم ریشه با کلمه ی “عود” به معنای “بازگشت” و “برگشت” است. مثلاً در عربی گفته می شود:”اَعُودُ” یعنی “بر می گردم!” می باشد. پس واژه ی “عید” به معنای “برگشت” و “بازگشت” است، اما…

اطلاعات بیشتر

عظمت و برکات ماه مبارک رمضان

عظمت و برکات ماه مبارک رمضان در عظمت ماه مبارک رمضان آنچه بیان گردد و به رشته ی نگارش در آید، باز همچنان نمی از یم عظمت این ماه مبارک است. در اینجا تنها به چند مورد از این همه عظمت فهرست وار اشاره می گردد: الف- نام مبارکش “رمضان” است که معنای “سوزاننده” دارد.…

اطلاعات بیشتر

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری چکیده جبرئیل برترین فرشته خداوند به عنوان واسطه وحی با وظایف خاص خود که در این راستا به انجام می‌رساند ، به همراه عناوین و نام های مختلف در قرآن و تفاسیر مطرح گردیده است . سیر دین مبین اسلام درمیان ایرانیان تا بدانجا رسیدکه…

اطلاعات بیشتر

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم چکیده داستان پیامبران یکی از ذخایر عظیم و ارزشمندی است که آثار ادبی و عرفانی این سرزمین را تحت تأثیر خویش قرار داده است. داستان حضرت خضر ـ علیه السلام ـ یکی از این داستانهاست که تقریبا همه بزرگان ادب و عرفان در آثار خویش، با توجه…

اطلاعات بیشتر

خزان و ناامیدی در شعر معاصر

خزان و ناامیدی در شعر معاصر(۱۳۵۷ – ۱۳۰۰) چکیده شک و تردید، سرخوردگی و ناامیدی، غم و داغ و به طور کلی بدبینی در آثار شاعران و هنرمندان، عکس‌العمل طبیعی آنان در برخورد با تناقضات درونی و اجتماعی است. وقتی هنرمند در نگرش روزمره و عادی خود به حوادث زندگی و روابط اجتماعی، تناقض، اختلاف،…

اطلاعات بیشتر

صور خیال در ادبیات داستانی معاصر

صور خیال در ادبیات داستانی معاصر (سه نویسنده) چکیده موضوع رساله حاضر «صور خیال در ادبیات داستانی» است که از بین نویسندگان ادبیات داستانی معاصر به بررسی سه اثر «سووشون» از سیمین دانشور، «چشم هایش» از بزرگ علوی و «تنگسیر» از صادق چوبک پرداخته است. در این پژوهش با معرفی داستان و بیان نفاوت انواع…

اطلاعات بیشتر