تحلیل داستان موسی (ع)در امهات کتب نظم …

تحلیل داستان موسی (ع)در امهات کتب نظم ، از آغاز تا پایان قرن ششم هجری چکیده حضرت موسی (ع) به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم چه جایگاهی در ادبیات منظوم ایران دارد؟ تأثیر داستان پر پیچ و خم موسی (ع) در گستره ابیات نظم سرایان شهیر فارسی چیست؟ کدام جنبه از این داستان توجه بیشتری…

اطلاعات بیشتر

شعر پایداری از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب

شعر پایداری از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب چکیده نقش ادبیات بخصوص شعر در تحولات هر ملتی انکار ناپذیر است. شعر معاصر فارسی بویژه پس از انقلاب مشروطه، ارتباط گسترده ای با مردم و جامعه برقرار ساخت. در این تحقیق شعر معاصر از نظر محتوایی بررسی شده است. مفهوم مورد نظر در شعر معاصر، پایداری…

اطلاعات بیشتر

چپ چشم هستید یا راست چشم؟

چپ چشم هستید یا راست چشم؟ آیا می‌دانستید همان طور که بعضی از ماها راست‌دست هستیم و بعضی‌ها هم چپ‌دست، یکی از چشم‌های ما هم چشم غالب است و چپ‌چشمی و راست‌چشمی هم وجود دارد؟ تقریبا در دو سوم افراد چشم راست غالب است و در یک سوم افراد چشم چپ. به علاوه هیچ ربطی…

اطلاعات بیشتر

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی (تا قرن هشتم هجری) چکیده از آنجا که ادبیات فارسی با موضوعات قرآنی عجین و قرین است و ارتباط ناگسستنی و عمیق بین این دو دیده می‌شود، به نظر می‌رسد یکی از جلوه‌های زیبای ادبیات موضوع بهشت و توصیف آن است. موضوع بهشت بازتاب وسیعی در ادبیات…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی “رمضان”

معنای واژگانی “رمضان” هر واژه ای را معنایی است و برای اغلب واژگان اسم با مسمایی برگزیده می شود که از آن میان همین نام مبارک ماه رمضان می باشد. یعنی اینکه بین اسم و معنای آن یک رابطه ی معنایی دقیقی برقرار می باشد. واژه “رمضان” از ریشه ی “رمض” می آید که به…

اطلاعات بیشتر

معنای واژگانی “فطر”

معنای واژگانی “فطر” یکی دیگر از واژگانی که اسم با مسمایی دارد همین واژه ی “فطر” است. “فطر” به معنای “پاک” و “پاکیزه” است. آن زمان که نوزادی به دنیا می آید، فطرتی پاک دارد. یعنی هنوز به هیچ چیز آلوده نگشته است. در فرهنگ فارسی اغلب زمان ها واژه ی “فطرت” با “پاکی” همراه…

اطلاعات بیشتر