داستان پیامبران در آثار منظوم عطار

داستان پیامبران در آثار منظوم عطار چکیده داستان و حکایت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است و این توجه به جهت اثر گذاری زیاد و عمیق آن بوده است . از قدیمی‏ترین شکل آن که بیشتر به صورت فابلها یعنی داستانهایی که قهرمانان آنها حیوانات بودند ، مثل کلیله و دمنه تا داستانهای بلند…

اطلاعات بیشتر

نژاد و گوهر در شاهنامه

نژاد و گوهر در شاهنامه چکیده این رساله که پیرامون « نژاد وگوهر در شاهنامه » به زیور طبع آراسته شده، در شش فصل تنظیم شده است: فصل اول تحت عنوان « کلیات » به بررسی بارمعنایی نژاد وگوهر ونیز علل پرداختن به این موضوع وکثرت کاربرد درونمایه ی نژاد در شاهنامه اختصاص یافته است…

اطلاعات بیشتر

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران …

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هـ . ش چکیده نمایشنامه به عنوان یکی از انواع ادبی ، رهاورد فرهنگ وادب مغرب زمین است که در ایران پیشینه ای یکصد وپنجاه ساله دارد واز زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار پدید آمده وبه تدریج رونق یافته است . درباره نمایشنامه نویسی…

اطلاعات بیشتر

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه چکیده نصرا… منشی ، در ترجمه ارجمندش از ابیات شاعران فارسی زبان به عنوان استشهاد و تمثیل سود برده است ،‌اما چون مخاطبانش همه از فضلا و دانشمندان بودند ، لازم ندیده نام شاعر را بیاورد این کار باعث شد که دیگران نیز از او پیروی کرده و در…

اطلاعات بیشتر

بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی

بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی چکیده پیش در آمد، ابتدا نحوهء تهیه تنها نسخهء خطی دیوان را توضیح می دهد ، آن گاه با توجه به این که در این رساله ، ابتدا فصلی پیرامون عظمت فردوسی و مقام شاهنامه نگاشته شده و هنر شاعری و شایستگیهای زبان فردوسی بررسی و تحلیل…

اطلاعات بیشتر

آرمانگرایی در شعر سعدی

آرمانگرایی در شعر سعدی چکیده موضوع آرمانگرایی در شعر سعدی با هدف شناخت بیشتر اندیشه های آرمانی سعدی در زمینه مسائل فردی و اجتماعی پیگیری و بررسی شده است . در این رابطه ابتدا نظریات جامعه شناسان ، ادیبان و حکیمان در مورد طرح مدینه های فاضله و ‌آرمانشهر های بشری بررسی شد ، آنگاه…

اطلاعات بیشتر