داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌

داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌ چکیده قصص‌ قران‌ کریم‌ پیوسته‌ ذخایر عظیم‌ و ارزشمندی‌ بوده‌است‌ که‌ آثار ادبی‌ و عرفانی‌ این‌ دیار را تحت‌ تاثیر خویش‌ قرار داده‌است‌. در بین‌ این‌ قصص‌ داستان‌ حضرت‌ سلیمان‌ از ویژگیهای‌ خاصی‌ برخوردار است‌. وسعت‌ و تنوع‌ این‌ داستان‌ و تاثیرات‌ متنوع‌ و متفاوتی‌ که‌ از آن‌ در بین‌…

اطلاعات بیشتر

عطش جاودانگی در ادب فارسی (بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ)

عطش جاودانگی در ادب فارسی (بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ) چکیده آرزوی بی مرگی و دست یافتن به زندگی جاوید و ابدی از ابتدای خلقت آدم تاکنون همیشه بوده وهرگز انسان را رها نکرده است. انسان وقتی با مرگ روبرو شد درصدد مبارزه با آن برآمد وکوشید به هر صورت ممکن خود را…

اطلاعات بیشتر

بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون »

بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون » چکیده در این رساله عناصر گوناگون داستان در داستانهای « خسرو وشیرین » و« لیلی ومجنون » نظامی مورد بررسی قرار گرفته است . شیوه ای که در انجام این رساله مورد استفاده قرار گرفته الگوی تجزیه وتحلیل…

اطلاعات بیشتر

شرح صد غزل از عطار نیشابوری

شرح صد غزل از عطار نیشابوری چکیده به دلیل تاثیر انکارناپذیر عطار واندیشه های عرفانی او در شکوفایی ادبیات عرفانی فارسی ، لازم به نظر می رسید تا قدمی در راه شناخت دیدگاههای این عارف وارسته برداشته شود . در این رساله صد غزل از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در حد توان شرح داده شده…

اطلاعات بیشتر

بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی

بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی چکیده بشر، زمان را به دو گونه تجربه می کند . اولین زمان ، زمان متناهی انسانی یا فردی است . تجربه آدمی است در برابر گذرایی زمان ومرگ ودر نتیجه درک یک هستی ناپایدار در یک زمان ناپایدار ، دومین تجربه یا رویارویی انسان با زمان…

اطلاعات بیشتر

مقایسه شاهنامه باایلیاد و ادیسه

مقایسه شاهنامه باایلیاد و ادیسه چکیده در هشت فصل ، بین ایلیاد و ادیسه و شاهنامه مقایسه‏ای صورت گرفته است ،‌ابتدا شواهدی از هر سه منظومه آورده شده و بعد موضوع هر فصل با توجه به شواهد با هم مقایسه و تطبیق داده شده است ، این مقایسه در همه هشت فصل این پایان نامه…

اطلاعات بیشتر