حکمت عملی در کلیله و دمنه و مقایسه حکایات مشترک کلیله و دمنه با مثنوی مولوی

حکمت عملی در کلیله و دمنه و مقایسه حکایات مشترک کلیله و دمنه با مثنوی مولوی چکیده حکمت علمی عبارت است از آگاهی به تکالیف و وظایف انسان که مقتضای آن عقول اهل بصیرت است که با گذشت زمان و درگرگونی اوضاع و احوال تغییر و تبدیل نمی‏یابد و در عین حال به نظام احوال…

اطلاعات بیشتر

فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌ …

فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولی‌)تفسیر کشف‌ الاسرار میبدی‌ چکیده از جمله‌ کتابهای‌ کهن‌ فارسی‌ که‌ یک‌ دوره‌ کامل‌ تفسیر و تاویل‌ آیات‌ قرآن‌ مجید را در بر دارد تفسیرکبیر کشف‌الاسرار و عده‌الابرار اثر رشیدالدین‌ میبدی‌ است‌ . از رهگذر این‌ تفسیر و تفسیرهای‌ شبیه‌به‌ آن‌است‌ که‌ ما به‌ برابرهای‌…

اطلاعات بیشتر

فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی

فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی چکیده با توجه‌ به‌ این‌ که‌ رمز و معانی‌ رمزی‌ در تفهیم‌ و تفاهم‌ بسیاری‌ از معانی‌ مستتر در متون‌ عرفانی‌ نقش‌مهمی‌ را ایفا می‌کند و تا حد ممکن‌ از اختلاف‌ آرا و تعدد معانی‌ دریافتی‌ می‌کاهد تصمیم‌ بر نگارش‌ این‌رساله‌ قوی‌ گشت‌ و بحمدالله‌ با ارشاد اساتید راهنما و…

اطلاعات بیشتر

عرفان و تجلیات آن درآثار سعدی

عرفان و تجلیات آن درآثار سعدی چکیده بررسی‌ اصطلاحات‌ عرفانی‌ آثار منظوم‌ و منثور سعدی‌ و مقایسه‌ با سایر متون‌ عرفانی‌ قسمت‌ عمده‌ واساسی‌ این‌ پایان‌نامه‌ را تشکیل‌ می‌دهد. در این‌ راستا ابتدا دو واژه‌ عرفان‌ و تصوف‌ بررسی‌ شد. مروری‌ بر عرفان‌ و تصوف‌ تا قرن‌ هفتم‌ و در قرن‌هفت‌ انجام‌ گردید تا مقدمه‌ایی‌…

اطلاعات بیشتر

حیرت‌ در ابیات‌ عرفانی (آثار سنایی‌ و عطار)

حیرت‌ در ابیات‌ عرفانی (آثار سنایی‌ و عطار) چکیده بعد از مقدمه‌ مبسوط‌ پیرامون‌ زمینه‌های‌ پیدایش‌ تصوف‌ و عرفان‌ و مسلک‌های‌ تأثیرگذار در عرفان‌ ایرانی‌ بشرح‌آن‌ پرداخته‌ و پس‌ از آن‌ شاخه‌های‌ عرفان‌ و تصوف‌ و علل‌ جدایی‌ و وجوه‌ افتراق‌ آن‌ دو را بیان‌ نموده‌ایم‌ و فرق‌ صوفیه‌را معرفی‌ کرده‌ایم‌ همچنین‌ به‌ معرفی‌ سرآمدان‌…

اطلاعات بیشتر

کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌

کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌ چکیده کنایه‌ سخنی‌ است‌ که‌ دارای‌ دومعنی‌ باشد: معنای‌ ظاهری‌ و معنای‌ مقصود. یکی‌ از مشکلات‌ فهم‌ متون‌ ادب‌ فارسی‌ شناخت‌ ترکیبات‌ و تعابیر کنائی‌ است‌. شاهنامه‌ فردوسی‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از منابع‌ عمده‌ ادبیات‌ فارسی‌ دارای‌ تعبیرات‌ کنائی‌ زیادی‌ است‌ که‌ دریافت‌ معانی‌ آنها می‌تواند پاره‌ای‌…

اطلاعات بیشتر