فضیلت های سوره های قرآنی، سوره همزه (سوره ۱۰۴)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره همزه (سوره ۱۰۴) ۱۰۴- همزه: دفع فقر –فزونی رزق-دفع مرگ بد –اعطای پاداش-درمان درد چشم (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فیل (سوره ۱۰۵)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فیل (سوره ۱۰۵) ۱۰۵- فیل: شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت –بازخواست نشدن در قیامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت می دهد (منبع:…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قریش (سوره ۱۰۶)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قریش (سوره ۱۰۶) ۱۰۶- قریش: سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن –اعطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعتکاف در مسجدالحرام – (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ماعون

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ماعون (۱۰۷) ۱۰۷- ماعون : همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کوثر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کوثر ۱۰۸- کوثر: از حوض کوثر سیراب شدن –هم صحبتی با رسول خدا –اعطای پاداش –دیدن پیامبر در خواب (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کافرون

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره کافرون ۱۰۹- کافرون: رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده…

اطلاعات بیشتر