فضیلت های سوره های قرآنی، سوره لیل (سوره ۹۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره لیل (سوره ۹۲ قرآن) ۹۲- لیل: :شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابیدن – فضیلت تلاوت ربع قرآن – پذیرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب دیدن –…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ضحی (سوره ۹۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ضحی (سوره ۹۳ قرآن) ۹۳- ضحی : شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انشراح (سوره ۹۴)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انشراح (سوره ۹۴) ۹۴- انشراح : شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای یقین و سلامتی – درمان سینه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بیماری قلب درد – شفای زکام و سرماخوردگی – (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تین (سوره ۹۵)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تین (سوره ۹۵) ۹۵- تین : رسیدن به بهشت – رسیدن به پاداش بسیار – رفع ضرر غذا (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره علق (سوره ۹۶)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره علق (سوره ۹۶) ۹۶- علق : شهید از دنیا رفتن – همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده – پاداش تلاوت یک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهای سفر (منبع: تبیان) ***** “نشر…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قدر (سوره ۹۷)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قدر (سوره ۹۷) ۹۷- قدر : گوئی در راه خدا جهاد کردن – بخشوده شدن گناهان – پداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان – در امان ماندن انبار از آفت و دزد – همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت – درمان لرزه های اعضای بدن – در…

اطلاعات بیشتر