فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طارق (سوره ۸۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طارق (سوره ۸۶ قرآن) ۸۶- طارق : مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشین مومنین بودن اعطای حسنات – محافظت اشیاء- چرکی نشدن زخم – شفایافتن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اعلی (سوره ۸۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اعلی (سوره ۸۷ قرآن) ۸۷- اعلی: وارد شدن به بهشت از در دلخواه – فضیلت خواندن مصحف مو سی و ابراهیم علیه السلام را یافتن – دادن پاداش به او – تسکین درد گوش – رفع بواسیر – تسکین درد – شفای شکستگی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره غاشیه (سوره ۸۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره غاشیه (سوره ۸۸ قرآن) ۸۸- غاشیه : مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گریه نوزاد –آرام شدن حیوان سرکش –رفع بیماری دندان درد –صحت و سلامت در غذا (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com /…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فجر (سوره ۸۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فجر (سوره ۸۹ قرآن) ۸۹- فجر: در قیامت همراه امام حسین بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطای حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قیامت –در امان ماندن از گزند هر چیز (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره بلد (سوره ۹۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره بلد (سوره ۹۰ قرآن) ۹۰- بلد: مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا –یافتن مقام بالا نزد خدا – همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بیماری –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گریه کودک –دفع درد بینی…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شمس (سوره ۹۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شمس (سوره ۹۱ قرآن) ۹۱- شمس: شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com /…

اطلاعات بیشتر