فضیلت های سوره های قرآنی، سوره منافقون (سوره ۶۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره منافقون (سوره ۶۳ قرآن) ۶۳- منافقون : رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار – درمان چشم درد (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تغابن (سوره ۶۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تغابن (سوره ۶۴ قرآن) ۶۴- تغابن: شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قایم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طلاق (سوره ۶۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طلاق (سوره ۶۵ قرآن) ۶۵- طلاق: رفع آ تش دوزخ –رسیدن به تو به ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طلاق (سوره ۶۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طلاق (سوره ۶۵ قرآن) ۶۵- طلاق: رفع آ تش دوزخ –رسیدن به تو به ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تحریم (سوره ۶۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره تحریم (سوره ۶۶ قرآن) ۶۶- تحریم : نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بی خوابی –رفع بی پولی و قرض (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا…

اطلاعات بیشتر

خـداونـد از نـگاه ملاصـدرا

خـداونـد از نـگاه ملاصـدرا خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان اما بقدر فهم تو کوچک میشود و بقدر نیاز تو فرود می آید و بقدر آرزوی تو گسترده میشود و بقدر ایمان تو کارگشا میشود و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود و به قدر دل امیدواران گرم میشود…

اطلاعات بیشتر