فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حدید (سوره ۵۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حدید (سوره ۵۷ قرآن) ۵۷- حدید : عدم عذاب در دنیا – رفع بلایا – درک ظهور حضرت قائم علیه السلام – نعمت بهشت – آزادی زندانی – مصونیت در جنگ – التیام درد (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ –…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مجادله (سوره ۵۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مجادله (سوره ۵۸ قرآن) ۵۸- مجادله: تسکین درد –حفظ دفینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حشر (سوره ۵۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حشر (سوره ۵۹ قرآن) ۵۹- حشر: درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حافظه (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ممتحنه (سوره ۶۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ممتحنه (سوره ۶۰ قرآن) ۶۰- ممتحنه: دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره صف (سوره ۶۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره صف (سوره ۶۱ قرآن) ۶۱- صف : قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام – امنیت در سفرها (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره جمعه (سوره ۶۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره جمعه (سوره ۶۲ قرآن) ۶۲- جمعه : پاداش بهشت – اعطای حسنات –رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان از حضرت صادق علیه السلام منقولست که واجبست بر هر مومن هر گاه شیعه ما باشد که بخواند در نماز شب سوره جمعه و در نماز…

اطلاعات بیشتر