فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ذاریات (سوره ۵۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ذاریات (سوره ۵۱ قرآن) ۵۱- ذاریات : سامان یافتن زندگی – ازدیاد روزی – روشن شدن قبر – اعطای حسنات – رفع درد درون – سهولت زایمان – آسان شدن مرگ (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طور (سوره ۵۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره طور (سوره ۵۲ قرآن) ۵۲- طور : اعطای خیر و برکت – دور شدن از عذاب الهی – رسیدن به بهشت – آزادی اسیر و زندانی – خوشایندی سفر – بهبودی عقرب گزیدگی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نجم (سوره ۵۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نجم (سوره ۵۳ قرآن) ۵۳- نجم: زنگی با اوصاف نیک – بخشایش گناهان – اعطای حسنات – شجاعت در برابر زورمندان – جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شیاطین (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قمر (اقتربت) (سوره ۵۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قمر (اقتربت) (سوره ۵۴ قرآن) ۵۴- قمر (اقتربت): رسیدن به بهشت – روسفیدی در قیامت – مورد احترام بودن در سفره ها – محبوبیت میان مردم – سهل شدن امور مشکل (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره الرحمان (سوره ۵۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره الرحمان (سوره ۵۵ قرآن) ۵۵- الرحمن : شفاعت کردن در روز قیامت – شهید محسوب شدن –آسان شدن مشکلات- شفای چشم درد – امنیت یافتن – سهل شدن امور مشکل – رفع بیماری آفات از خانه (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره واقعه (سوره ۵۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره واقعه (سوره ۵۶ قرآن) ۵۶- واقعه : عزت در میان مردم – رفع بیماری بدبختی و فقر – همنشینی با حضرت علی علیه السلام – نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خیر و برکت خانه – پیروزی و ثروت و موفقیت- بخشش گناهان – سهولت احتضار نقل است…

اطلاعات بیشتر