فضیلت های سوره های قرآنی، سوره جاثیه (سوره ۴۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره جاثیه (سوره ۴۵ قرآن) ۴۵- جاثیه: ندیدن آتش جهنم ونشنید ن صدا وصیحه ی ان- همراهی حضرت محمد –ازبین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت – پوشیده شدن زشتیها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره احقاف (سوره ۴۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره احقاف (سوره ۴۶ قرآن) ۴۶- احقاف : در دنیا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قیامت – به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته وده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده می شود –جسمی قوی یافتن –سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه – ارامش یافتن…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره محمد (سوره ۴۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره محمد (سوره ۴۷ قرآن) ۴۷- محّمد صلّی الله علیه وآله وسلم : هرگز مشرک نگردد – شک به دین راه نیابد – فقیر نشدن – نترسیدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند – همراهی فرشتگان…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فتح (سوره ۴۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فتح (سوره ۴۸ قرآن) ۴۸- فتح: بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن از دزدان – پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تقویت حافظه – کسب خیر و برکت – رفع بیماری هراس – در امان ماندن از غرق شدن…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حجرات (سوره ۴۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره حجرات (سوره ۴۹ قرآن) ۴۹- حجرات: در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن – اعطای حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهای خیر و برکت – پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن – مصون ماندن از ترس – فزونی یافتن شیر مادر (منبع:…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ق (سوره ۵۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ق (سوره ۵۰ قرآن) ۵۰- ق: ازدیاد روزی – مثبت شدن نامه ی اعمال –سهولت مرگ –درمان صرع – ازدیاد شیر مادر (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر