فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مومن (غافر) (سوره ۴۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مومن (غافر) (سوره ۴۰ قرآن) ۴۰- مومن (غافر): بخشایش گناهان –کسب تقوا –خیر در آخرت –خرم شدن باغ- خیر و برکت مغازه – شفای مالیخولیا – درمان دمل – رفع بیماری وحشت زدگی – التیام دل درد – درمان بی هوشی و غش –درمان درد طحال- (منبع: تبیان) *****…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فصلت (حم سجده) (سوره ۴۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فصلت (حم سجده) (سوره ۴۱ قرآن) ۴۱- فصلت (حم سجده): نورانیت در روز قیامت – سعادت در زندگی دنیوی – اعطای حسنات – درمان درد قلب- درمان چشم درد (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شوری (حمعسق) (سوره ۴۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شوری (حمعسق) (سوره ۴۲ قرآن) ۴۲- شوری (حمعسق): نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شوری (حمعسق) (سوره ۴۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره شوری (حمعسق) (سوره ۴۲ قرآن)   ۴۲- شوری (حمعسق): نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره زخرف (سوره ۴۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره زخرف (سوره ۴۳ قرآن) ۴۳- زحزف: مصون بودن از گزند حیوانات زمین وفشار قبر – ورود به بهشت – عدم احتیاج به دارو –رفع مرض صرع (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره دخان (سوره ۴۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره دخان (سوره ۴۴ قرآن) ۴۴- دخان: سهولت محاسبه در روز قیامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشیدن گناهان –رهایی از نیرنگ شیطان – خواب های نیکو دیدن –رفع بیماری سر درد – ازدیاد ثروت – رونق تجارت –رهایی ازگزند حاکم –محبوبیت نزد مردم – رفع بیماری یبوست…

اطلاعات بیشتر