فضیلت های سوره های قرآنی، سوره سباء (سوره ۳۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره سباء (سوره ۳۴ قرآن) ۳۴- سباء: حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خیرات در دنیا وآخرت –داشتن همنشین سالم در روز قیامت –دور شدن حیوانات و حشرات –بری شدن از ترس (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فاطر (سوره ۳۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره فاطر (سوره ۳۵ قرآن) ۳۵- فاطر: ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفین –رفع بیماری سردرد – جلوگیری از تخریب هنگام زلزله (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره یاسین (سوره ۳۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره یاسین (سوره ۳۶ قرآن) ۳۶- یاسین: افزایش رزق وروزی -حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان و آفت ها – ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ایستادن درکنار پیامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشدن- همنشینی…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره صافات (سوره ۳۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره صافات (سوره ۳۷ قرآن) ۳۷- صافات : تسهیل مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلایا – ازدیاد رزق – حفاظت از گزند شیطان – مبعوث شدن با شهیدان – اعطای حسنات – دیدن جنیان و عدم آسیب آنان – آرامش از اضطراب (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ص (سوره ۳۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره ص (سوره ۳۸ قرآن) ۳۸- ص: اعطای خیرات در دنیا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره – آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی- (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره زمر (سوره ۳۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره زمر (سوره ۳۹ قرآن) ۳۹- زمر: شرف و بزرگی در دنیا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت – کسب سلام پیامبران و صدیقان – آمرزیده شدن –مورد ثنا و تشکر واقع شدن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل…

اطلاعات بیشتر