فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قصص (سوره ۲۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره قصص (سوره ۲۸ قرآن) ۲۸- قصص: اعطای حسنات-شهادت به راستگویی- رفع درد ها وبیماری ها –رفع شکم درد ودرد طهال وکبد (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره عنکبوت (سوره ۲۹ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره عنکبوت (سوره ۲۹ قرآن) ۲۹- عنکبوت : رفع گناهان –اعطای حسنات-رفع بیماری ها ودردها –شادابی قلب – خوش خوابیدن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره روم (سوره ۳۰ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره روم (سوره ۳۰ قرآن) ۳۰- روم: اعطای حسنات –یافتن گمشده –بیمار کردن دشمن (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب جالب و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره لقمان (سوره ۳۱ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره لقمان (سوره ۳۱ قرآن) ۳۱- لقمان : حفاظت از شیطان – همنشینی با لقمان در قیامت –اعطای حسنات – رفع بیماری ها و دردها – قطع خونریزی بدن – رفع بیماری درد و رنج (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ –…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره سجده (سوره ۳۲ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره سجده (سوره ۳۲ قرآن) ۳۲- سجده: داده شدن نامه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قیامت – همنشینی با پیامبر و خاندانش در روز قیامت – ثواب راز و نیاز شب قدر –رفع بیماری تب –درمان سر درد و درد مفاصل – درمان تب سه روزه (منبع:…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره احزاب (سوره ۳۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره احزاب (سوره ۳۳ قرآن) ۳۳- احزاب: قرار گرفتن کنار پیامبر وهمسرانش در روز قیامت –در امان بودن در قبر –افزایش خواستگاران (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده…

اطلاعات بیشتر