فضیلت های سوره های قرآنی، سوره آل عمران (سوره ۳ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره آل عمران (سوره ۳ قرآن) ۳- آل عمران: درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پربار شدن درخت – سهولت زایمان – رفع دیون – آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱)…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نساء (سوره ۴ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره نساء (سوره ۴ قرآن) ۴- نساء : پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مائده (سوره ۵ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره مائده (سوره ۵ قرآن) ۵- مائده : استقامت در توحید – اعطای حسنات – بخشش گناهان (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انعام (سوره ۶ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انعام (سوره ۶ قرآن) ۶- انعام : رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حاجات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع مالیخولیا – دفع بلایا (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اعراف (سوره ۷ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره اعراف (سوره ۷ قرآن) ۷- اعراف : رفع بازخواست روز قیامت – همنشینی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید…

اطلاعات بیشتر

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انفال (سوره ۸ قرآن)

فضیلت های سوره های قرآنی، سوره انفال (سوره ۸ قرآن) ۸- انفال : محافظت از نفاق – افتخار شیعه – شرمندگی دشمنان – شفاعت پیامبر در روز قیامت – محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها – درود فرشتگان – بخشندگی گناهان – ارتقای مقام (منبع: تبیان) ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل…

اطلاعات بیشتر