فیلسوف مریخی

یک فیلسوف تنگ غروب در مریخ نشسته و با خود مى گوید: وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰ سالش بود. یعنی سنش ۳۰ برابر من بود وقتی من ۲ ساله شدم، پدرم ۳۲ ساله شد یعنی ۱۶ برابر من وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر من وقتی من ۵…

اطلاعات بیشتر

نقدی بر پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران

نقدی بر پست‌مدرنیزم در غزل امروز ایران (با مقدمه‌ای بر جریان مدرنیزم) نتیجه‌گیری و چکیده تاریخ نشان می‌دهد همه‌ی گرایش‌های هنری و ادبی در جهان همواره در آغاز حرکت خود شاهد اندیشه‌ها و آرای افراطی گروهی از بنیان‌گذاران آن بوده است. اندیشه‌هایی افراطی که گاه به سرعت تعدیل یافته است و گاه به سرعت جنبش…

اطلاعات بیشتر

کجاست اتفاق عشق

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! کجاست اتفاق عشق اسیر مانده ایم در بهانه های پاپتی  و میله های آهنین و عشق های ساعتی حوالی نگاهمان دوباره صف کشیده است  صدای تیک  تاک غم , شماره های…

اطلاعات بیشتر

با یاد یار می گذرد

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! با یاد یار می گذرد اگر چه روز من و روزگار می گذرد  دلم خوش است که با یاد یار می گذرد چقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی است  قطار…

اطلاعات بیشتر

خدیا او نیامد

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! خدیا او نیامد خدایا طاقت آمد او نیامد  سلام یار آمد او نیامد خدایا در دیار غربت عشق   سلام عاشق آمد اونیامد خدایا نو گل چشم انتظاری  به چشمم هدیه داد…

اطلاعات بیشتر

چشم به راهت

صَلَی اللهُ عَلَیکُم یا اَهلَ البَیتِ النُبُوَّه! “اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم!” صَلَی اللهُ عَلَیکَ یا بَقِیَّهُ اللهِ الاَعظَم! چشم به راهت دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست اگر قبول تو افتد…

اطلاعات بیشتر