الله اکبر از این همه عظمت!

الله اکبر از این همه عظمت! آنچه همه خوبان دارند، تو عزیز دل زهرا (س) همه را یکجا داری! سلسله جنبان ۱۲۴ هزار نبی و وصی (ص) آوردند جملگی اثر، تا بنمایند مروارید بشارت سترگی فرجت را خبر! الله اکبر از این همه عظمت! مقام محمود و قاب قوسین قربت! دانه دانه های تسبیح این…

اطلاعات بیشتر

روح خدا به خدا پیوست!

السلام علیک یا روح الله! روح خدا به خدا پیوست، دیدگان ما به دریا پیوست! آن ابر مرد تکرار ناپذیر، نوشیده از می تاکستان غدیر! او که فرا زمانی و فرا مکانی بوده، جاودانه و پایدار و مانایی بوده! آفتاب انوار اندیشه هایش باقی، می خورد آب ز سرچشمه وفادار ساقی! مشرق شرق آفتاب بود…

اطلاعات بیشتر

سیری در مکاتب زبانشناسی غربی

سیری در مکاتب زبانشناسی غربی کتاب “سیری در مکاتب زبانشناسی غربی” که به معرفی نسبتاً کامل تری به مکتب های زبانشناسی غربی می پردازد، در حال نگارش مراحل نهایی می باشد. نویسنده سعی دارد در عین مختصر و فشرده و کم حجم بودن به کامل بودن اطلاعات نیز توجه داشته باشد تا در وقت کمتری…

اطلاعات بیشتر

هر دی تا (هر دو تا)!

هر دی تا (هر دو تا) اقاپسری دختر خانمی را به سلامتی عقد می کند و سر شب دستش را می گیرد و با هم میان بازار گردی. آقا داماد چشمش به جعبه های نوشابه های رنگارنگ و بسته های دوغ می افتد. به عروس خانم با لهجه محلی پیشنهاد می کند که دیغ (دوغ)…

اطلاعات بیشتر

ماه سیزدهم آب چکه می کند!

ماه سیزدهم آب چکه می کند! شخصیبه یکی از شهرهای شمالی می رود و از آنجا خوشش می آید. تصمیم می گیرد در آنجا اقامت گزیند. بعد از یکی دو سال بهش زنگ میزنند که هوای آنجا چگونه است، پاسخ می دهد که اینجا در سال سیزده ماه باران میبارد. می گویند هر سال ۱۲…

اطلاعات بیشتر

از کجا می آورید این دل شکسته پلاک ها؟!

از کجا می آورید این دل شکسته پلاک ها؟! از کجا می آورید این دل شکسته پلاک ها؟!، از ژرفای صدف شرم زمین یا ز اوج عرش ها؟! ای وای بر من که هنوز لاله می کشید از دل زمین ها!، وانهاده های زرین ز گنجینه های نهان ها، شاید که ز بهر زمینیان شهاب…

اطلاعات بیشتر