اسامی دختران ایرانی با حرف “ژ”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ژ”: ژاله : شبنم  ژیان چهر : از نام های برگزیده ژیان دخت : از نام های برگزیده ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می توانید چکیده مقالات و پایان نامه و مطالب…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “س”

اسامی دختران ایرانی با حرف “س”: ساحل : از نام های برگزیده سارا : از نام های برگزیده ساغر : جام و پیمانه سالمه : سالومه سالومه : حساب سال و ماه ساویس : با ارزش، گرانمایه سایه : از نام های برگزیده سپیتا : سفیدترین و پاکترین سپیته : سپید و درخشان سپیده :…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ش”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ش”: شاد آفرید : از نام های برگزیده شاداب : تر و تازه، خرم – نام سخنوری بوده است شادبانو : از نام های برگزیده شادپری : از نام های برگزیده شاددل : از نام های برگزیده شادروز : نیک روز، خوشبخت شادروی : از نام های برگزیده شادکام :…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ف”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ف”: فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن فراتاگون : نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ فرانک : نام مادر شاه فریدون فرخ ناز : از نام های برگزیده فرخنده : مبارک، پرارج فردخت : از نام های برگزیده فرزان : از نام های برگزیده فرزانه : گرامی،…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ک”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ک”: کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه کامدل : از نام های برگزیده کامروا : خوشبخت، خرسند کاویش : پیمانه شیر کبیتا : نوعی شیرینی کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه کشور : از نام های برگزیده کشوربانو : از نام های برگزیده کُنیا :…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “گ”

اسامی دختران ایرانی با حرف “گ”: گاتا : سرودهای جاودانه اشوزرتشت  گردآفرید : نام دختر گژدهم و یکی از بانوان پهلوان گردیه : نام خواهر بهرام چوبینه و زن خسرو پرویز گل آذین : طرز قرار گرفتن گل‌ها بر روی ساقه یا شاخه گل آرا : از نام های برگزیده گل آسا : ز نام…

اطلاعات بیشتر