اسامی دختران ایرانی با حرف “ج”:

اسامی دختران ایرانی با حرف “ج”: جام : پیاله، ساغر جانانه : دوست داشتنی جانمهر : از نام های برگزیده جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود جوانه : جوان، جوانی،رویش ***** “نشر نخعی” (عان) خدمتگزار نسل نواندیش ***** www.NakhaeiPress.com / nakhaeipress@yahoo.com ۰۹۱۵۳۱۵۶۴۱۱ – ۰۹۳۹۴۳۰۶۴۱۱ ۸۶۵۳۲۶۱ (۰۵۱۱) مشهد الرّضا (ع) www.nakhaeipress.com شما عزیزان نیز می…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “چ”

اسامی دختران ایرانی با حرف “چ”: چام : ناز و عشوه چشمه : آب طبیعی از کوه چکاو : نام پرنده ای خوش آواز چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی چَمان : خرامان چهرزاد : از نام های برگزیده چیترا : از نام های برگزیده چیستا : دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “خ”

اسامی دختران ایرانی با حرف “خ”: خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید خجسته : شادباش، مبارک خجیر : زیبا روی و پسندیده خرامان : با ناز و وقار راه رفتن خرم چهر : از نام های برگزیده خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان خندان : خندیدن، با لبخند خوب چهر : از نام های برگزیده…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “د”

اسامی دختران ایرانی با حرف “د”: دُخمل : از نام های برگزیده دراج : نام پرنده‌ای است دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ درسا : از نام های برگزیده درمان : چاره دِرمنَه : گیاهی خوشبو دُرنا : نام پرنده ای است دریا…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ر”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ر”: رادنوش : از نام های برگزیده رازمهر : از نام های برگزیده رازیانه : گیاهی خوشبو رام افزون : شادی افزون ،آرامش بخش رام دخت : از نام های برگزیده رامش : خوشی رامک : آرامش دهنده رایکا : پسندیده و دوست داشتنی رایومند : دارنده فروغ و شکوه…

اطلاعات بیشتر

اسامی دختران ایرانی با حرف “ز”

اسامی دختران ایرانی با حرف “ز”: زادمهر : برآمده از روشنایی زرافشان : افشاننده سیم و زر زراندام : از نام های برگزیده زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب زرستان : نام دختر ارجاسب زرشام : نام دختری از خاندان جمشید زرگیس : از نام های برگزیده زرگیسو : از نام های…

اطلاعات بیشتر