تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت

تحلیل گفتمان انتقادیِ رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت رمانِ دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت، نوشته شهرام رحیمیان، از رمان‌های سیاسی قابل تأمل است که به بازنگری متفاوتی از کودتای ۲۸ مرداد، با تأکید بر مسائل روانی شخصیت‌های سیاسی می‌پردازد. واکاوی علمی رویکرد نویسنده در بازنمایی واقعه،…

اطلاعات بیشتر

قصه ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده شکنانه مولوی

قصه ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده شکنانه مولوی مثنوی متنی است قاعده گریز و ساختارشکن که در سطوح مختلفِ صوری، زبانی، روایی و معنایی، ساختارهای ذهنی و زبانی خواننده و پیش فرض های متعارف و مقبول او را برهم می ریزد. اولین نکته ای که در برخورد با جهان قصه های مثنوی توجه…

اطلاعات بیشتر

اسلوب و ساختار اخلاق الاشراف

اسلوب و ساختار اخلاق الاشراف اخلاق الاشراف عبید زاکانی با سایر آثار او هم در روش طنزپردازی و هم در زمینه ها و مضامین طنز متفاوت است. در این رساله، عبید با استفاده از نقیضه سازی از سخن شاعران و نویسندگان پیشین، به توصیف وضعیت طبقات مختلف اجتماع خصوصاً طبقات فرادست جامعه می‌پردازد و با…

اطلاعات بیشتر

عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو

عناصر و مضامین ترسایی در شعر شاملو از میان عناصر تلمیحی شعر فارسی، مضامین آیین مسیحیت به انگیزه های گوناگون همواره مورد توجه شاعران بوده‌است. در شعر معاصر فارسی نیز کاربرد این عناصر و مضامین چشمگیر است و ازجمله احمد شاملو با کاربردی دیگرگون بیش از دیگران از آنها استفاده کرده‌است. این شاعر به سبب…

اطلاعات بیشتر

بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری

بررسی عنصر روایت در قصۀ حسین‌کرد شبستری قصۀ حسین کرد شبستری از معروف ترین داستان‌های عامیانۀ فارسی، متعلّق به اواخر دوره صفوی و پدیدآورندۀ آن نامعلوم است. مضمون داستان زورآزمایی پهلوانان شیعه مذهب ایرانی است که در زمان حکومت شاه‌عباس، با دشمنان دین و مملکت می‌جنگند. در مقالۀ حاضر، ویژگی های روایت در این داستان…

اطلاعات بیشتر

به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی

به سوی طراحی اطلس زبانی گویش گیلکی اطلس زبانی مجموعه‌ای از نقشه‌ است که تنوعات زبانی را در گستره‌ای جغرافیایی نشان می‌دهد. اطلس‌های زبانی از منظر ‌گویش‌شناسی،‌ برنامه‌ریزی زبانی و‌ جامعه‌شناسی زبان اهمیت بسیار دارند. با توجه به فقدان چنین اطلسی برای گویش گیلکی،‌ نگارندگان کوشیده‌اند ضمن تهیه اطلسی بر مبنای ۱۰۰ واژه، به دو…

اطلاعات بیشتر