موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

موسیقایی بودن ساختار در کلیدر از آرزوهای ادبیات همواره آن بوده‌است که خود را به موسیقی نزدیک کند. در عرصه داستان‌نویسی، تلاش‌ها همواره معطوف بر ایجاد همانندی بین شعر و نثر در صُوَر خیال‌ و اغراض و موضوعات، و انواع موسیقی متداول در بطن و بافت عبارت‌ها بوده‌است. در مقایسه با شعر، داستان در به‌کارگیری…

اطلاعات بیشتر

بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی

بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی پژوهش حاضر به بررسی وزن اشعار عامیانۀ فارسی براساس نظریۀ وزنی بروس هیز اختصاص دارد. شعر عامیانۀ فارسی وزنی تکیه ای – هجایی دارد؛ یعنی وزنی که براساس تکرار تکیه ها در فواصل هجایی مساوی به وجود می آید. نظریۀ وزنی که یکی از شاخصه های منشعب…

اطلاعات بیشتر

پاگشایی قهرمان در حماسه های اسطوره ای

پاگشایی قهرمان در حماسه های اسطوره ای پاگشایی، در گسترده‌ترین معنای آن، پسِ پشت نهادنِ آزمون‌های سخت و دشوار است که هر انسانی از گاه زادن تا به هنگام مرگ، خواسته و ناخواسته برای رسیدن به رشد و بالش روانی و اجتماعی انجام می‌دهد، و اگر در بستر اسطوره‌شناختی کاویده و گزارده آید، مرگی نمادین…

اطلاعات بیشتر

تحلیل عناصر نمادین و کهن الگویی در معراج نامه های نظامی

تحلیل عناصر نمادین و کهن الگویی در معراج نامه های نظامی یکی از بخش‌های برجسته در منظومه‏های نظامی، معراج‏نامه‎های اوست که وی آنها را به تقلید از سنایی غزنوی سروده‌است. مطالعۀ این بخش از خمسۀ نظامی بیانگر آن است که شاعر در توصیف این واقعۀ عظیم دینی و تاریخی به منابع سیره و تفسیر توجه…

اطلاعات بیشتر

تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی

تحلیل کهن‌الگوییِ داستان جایی دیگر از گلی ترقی تصاویر کهن‌الگویی میراث ناخودآگاه فردی و جمعی انسان در طول تاریخ است که در ادبیات از طریق ذهن خلاق و حساس هنرمندان به فعلیت می رسد. این مقاله بر آن است که رمان جایی دیگر اثر گلی ترقی را برمبنای نظریات یونگ بررسی کند. در این پژوهش،…

اطلاعات بیشتر

نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه

نظریۀ میل محاکاتی رنه ژرار و تبیین آن در چند داستان شاهنامه نظریه میل‌ محاکاتی یکی از نظریه‌های مهم انسان‌شناسی در سده بیستم میلادی است که بر مبنای مطالعات تاریخی و ادبی، توسط رنه ژرار، اندیشمند معاصر فرانسوی، ارائه‌ گردیده‌است و می‌تواند در بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی، به‌ویژه نقد ادبی، کاربرد داشته ‌باشد. بر…

اطلاعات بیشتر